Γεωργία Ζεμπιλιάδου – Υποψήφια Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Χημικός

Η Γεωργία Ζεμπιλιάδου είναι Χημικός M.Sc. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Master of Science) του Πανεπιστημίου Στοκχόλμης – Σουηδίας.

Από τον Ιούνιο του 2012 είναι στέλεχος της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Τον Απρίλιο του 2011, ανέλαβε, μετά από προκήρυξη, τη θέση της Ειδικής Γραμματέως του ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπου παρέμεινε μέχρι τον Ιούνιο του 2012, έχοντας την ευθύνη της υλοποίησης του ΕΣΠΑ σε όλη τη χώρα. Με δική της πρωτοβουλία, επετεύχθη η προσαρμογή του ΕΣΠΑ στις ανάγκες που δημιούργησε η κρίση στη χώρα, δημιουργώντας τα εργαλεία ενίσχυσης ρευστότητας των επιχειρήσεων και ειδικότερα τη δημιουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας (Guarantee Fund) και του χρηματοδοτικού εργαλείου Επιμερισμού Κινδύνου (RSI), ενώ συμμετείχε στην ομάδα εργασίας για την Επενδυτική Τράπεζα.

Κατά το διάστημα που είχε την ευθύνη για το ΕΣΠΑ, οι εντάξεις έργων έφθασαν στο 121 %, δηλαδή ~90% περισσότερο από τον Δεκέμβριο του 2010, οι συμβάσεις στο ~70%, δηλαδή ~80% περισσότερο από τον Δεκέμβριο του 2010, κυρίως όμως αυξήθηκε η απορρόφηση του ΕΣΠΑ, από το 17,4% στο 40% και κάλυψε όλους τους μνημονιακούς της στόχους για το ΕΣΠΑ.

Η Ελλάδα στο διάστημα αυτό εκτοξεύτηκε από την 18η θέση, στην 7η θέση στο ΕΤΠΑ και στην 9η θέση στην απορρόφηση των κοινοτικών πόρων συνολικά, πολύ πάνω από το κοινοτικό Μ.Ο των 27 Κρατών Μελών, αποσπώντας τα εύσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον αρμόδιο Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

– Οκτώβριος 2010 έως και τον Απρίλιο του 2011, Προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π Δυτικής Μακεδονίας για τη διαχείριση του 4ου ΠΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Στην αρμοδιότητά της είχε τη συνολική ευθύνη για τη διοίκηση και οικονομική διαχείριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας ύψους 526,5 εκ€, την κατάρτιση και παρακολούθηση του ΠΔΕ και την ευθύνη τήρησης των κοινοτικών κανονισμών και πολιτικών.

– Από το 1997 εργάσθηκε με το 2ο και 3ο Κ. Π. Σ. στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, από τη θέση αρχικά του στελέχους και στη συνέχεια, από το 1999 από τη θέση της Συντονίστριας της Γραμματείας και από το 2000 έως το 2004, της Προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Ε.Π. ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας για τη διαχείριση του 3ου ΠΕΠ στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ. Το διάστημα αυτό είχε τη συνολική ευθύνη για την διοίκηση και οικονομική διαχείριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας ύψους 521 εκ€ , του Ταμείου Συνοχής των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών καθώς και την ευθύνη τήρησης των κοινοτικών πολιτικών. Ως Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής, δέχθηκε συγχαρητήρια επιστολή για το έργο της Διαχειριστικής Αρχής στην Ετήσια Συνάντηση των Βρυξελλών, από τον Γενικό Διευθυντή της ΕΕ R. Shotton. Στο ίδιο διάστημα υπήρξε επίσης Συντονίστρια της Περιφερειακής Επιτροπής Κατάρτισης του 3ου ΠΕΠ και του 3ου Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και υπεύθυνη συντονισμού των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανασυγκρότησης των Νομών της Δυτικής Μακεδονίας.

– Από το 2004 έως το Δεκέμβριο του 2009, διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος της Δημοτικής Επιχείρησης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης. Συγκεκριμένα υπήρξε υπεύθυνη για τη δημιουργία του πρότυπου οικισμού, της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) Κοζάνης. Το έργο της ΖΕΠ βραβεύθηκε στη διάρκεια της θητείας της, από το σύλλογο Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών για τον πρότυπο, χωροταξικά, τεχνολογικά και περιβαλλοντικά, χαρακτήρα του.

Στο ίδιο διάστημα υπήρξε συντονίστρια, του project «ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ» που υποβλήθηκε για λογαριασμό του Δήμου Κοζάνης, με συμμετοχή 22 φορέων (ΟΤΑ, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΒΕ, ΤΕΕ κ.τ.λ.) και εντάχθηκε στα Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ) του ΥΠΟΙΟ. Η πρόταση ήταν μία από τις 13 προτάσεις από όλη τη Χώρα που βραβεύθηκαν ανάμεσα στις 138 που υποβλήθηκαν .

Κατά τη θητεία της ως Διευθύνουσας Συμβούλου, υπήρξε συντονίστρια σύνταξης και υποβολής της πρότασης δανειοδότησης του αναπτυξιακού επενδυτικού προγράμματός του Δήμου Κοζάνης της ΔΕΠΕΠΟΚ και της ΔΕΥΑΚ με ευνοϊκότατους όρους από την ΕΤΕπ. Η πρόταση υποστηρίχθηκε και τελικά εγκρίθηκε από την ΕΤΕπ. Ο Δήμος Κοζάνης και οι Επιχειρήσεις του, αποτέλεσαν τον πρώτο φορέα Αυτοδιοίκησης στη Χώρα που δανειοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ενδεικτικός είναι ο έπαινος του αντιπροέδρου της Τράπεζας Γκερλάντο Γκενουάρντι, ο οποίος, μεταξύ άλλων, δήλωσε πως «Η ΖΕΠ Κοζάνης είναι πολύ σημαντικό έργο, …. Προσδοκούμε να δούμε ανάλογες νέες πρωτοβουλίες από τοπικές αρχές στο σύνολο της χώρας, δεδομένου ότι αυτή είναι μία από τις σημαντικές προτεραιότητες της Τράπεζας στην Ελλάδα».

– Από το 1982 εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, σε βιομηχανία παραγωγής φυτοφαρμάκων στον Πειραιά και στη συνέχεια μέχρι το 1985, ως επιστημονικός συνεργάτης, στο Πολυτεχνείο του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη.

Συνέχισε μέχρι το 1991, την επαγγελματική της σταδιοδρομία, ως Χημικός, υπεύθυνη για θέματα Περιβάλλοντος στη βιομηχανία παραγωγής λιπασμάτων στην Πτολεμαΐδα (ΑΕΒΑΛ) και στο Λιγνιτικό Κέντρο Πτολεμαΐδας της ΔΕΗ.

Γεωργία Ζεμπιλιάδου

Comments are closed.

© 2019 Γεωργία Ζεμπιλιάδου.