Καραστέργιος Νικόλαος του Χαραλάμπους

Γεωργός - κτηνοτρόφος

«Συντάσσομαι με την Γεωργία Ζεμπιλιάδου και τον συνδυασμό «Ελπίδα» γιατί επιδιώκουν την καλύτερη διαχείριση προγραμμάτων ανάπτυξης του αγροτικού χώρου.

Για την Γεωργία Ζεμπιλιάδου, ο εναρμονισμός του σχεδιασμού της Περιφέρειας με το ευρύτερο Πλαίσιο Σχεδιασμού της ΕΕ αποτελεί βασικό στόχο καθώς θα αποτελέσει και τον βασικό «άξονα» βάσει του οποίου θα αναπτυχθεί σωστά η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Είμαι η φωνή των νέων που όντας απόφοιτοι Ανώτατης Εκπαίδευσης οικειοθελώς επιστρέφουν στην επαρχιακή περιοχή καταγωγής τους επιδιώκοντας τόσο να οραματιστούν και να κτίσουν τον μέλλον τους εκεί, όσο και να συμβάλλουν δυναμικά στην ανάπτυξη της».

Ποιος είναι ο Νίκος Καραστέργιος.

Ο Νίκος Καραστέργιος, ετών 28, μεγάλωσε και ολοκλήρωσε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην γενέτειρά του την Πτολεμαΐδα.

Είναι απόφοιτος Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Το 2013 ολοκλήρωσε την θητεία του στον Ελληνικό Στρατό όπου υπηρέτησε ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός σε Αλεξανδρούπολη και Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού από όπου και απολύθηκε με βαθμό Έφεδρου Ανθυπολοχαγού Μηχανικού και ειδικότητα Τοπογράφου του Στρατού.

Το 2008 εκλέγεται μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Ασκίου.

Σήμερα κατοικεί στο Σισάνι Βοΐου, Κοζάνης, το χωριό της καταγωγής του, όπου και εργάζεται ως γεωργός και κτηνοτρόφος.

Comments are closed.

© 2019 Γεωργία Ζεμπιλιάδου.