Μαλέας Γεώργιος του Βασιλείου

Εργαζόμενος Ο.Τ.Ε.

Εχω γεννηθεί το 1959 στην Τσάκωνη Καστοριάς. Είμαι Μηχανολόγος Μηχ/κος Τ.Ε και έχω μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.Εργάζομαι στον Ο.Τ.Ε. είμαι παντρεμένος με την Στρέζου Ζωή, Πολιτικό Μηχ/κό Τ.Ε και έχω δύο παιδιά.

Ως δημοτικός σύμβουλος (2002-2006) και ως πρόεδρος του Δημ Συμβουλίου Καστοριάς (2004-2006) υποστήριξα τις κοινωνικές δομές και ως πρόεδρος του Κ.Ε.Κ.συνέβαλα στην αναβάθμιση του και μέσω των υλοποιηθέντων προγραμμάτων κατάρτισης στην δημιουργία νέων θέσων εργασίας.

Οι αγώνες των εργαζομένων είναι για μένα αγώνας ζωής τον οποίο δίνω καθημερινά ως πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς ,πρόεδρος της Εξελεκτικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ , μέλος του Δ.Σ.του Ινστιτούτου Εργασίας Δυτ.Μακεδονίας, και μέλος επιτροπών του Υπουργείου Εργασίας ως εκπρόσωπος των εργαζομένων .

Στόχος μου μια <έξυπνη > περιφέρεια στην Δυτ.Μακεδονία όπου οι επενδύσεις σε ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο υποστηρίζουν την βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη και την υψηλή ποιότητα ζωής με μια συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων μέσω της συμμετοχικής δράσης και της ενεργούς συμμετοχής.

Comments are closed.

© 2019 Γεωργία Ζεμπιλιάδου.