No comments yet

“ΕΛΠΙΔΑ” – Δημήτρης Ζιούζιος: Μπροστά μας έχουμε πολλές προκλήσεις για να φτιάξουμε την περιφέρεια που μας αξίζει. Μαζί θα τα καταφέρουμε!

Αγαπητοί συμπολίτες, η εκλογική περίοδος φτάνει στο τέλος της με την κορύφωση
την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 όπου καλούμαστε να επιλέξουμε την νέα
περιφερειακή αρχή για τα επόμενα 5 χρόνια. Μια περιφερειακή αρχή που καλείται
να ανταπεξέλθει σε μεγάλες προκλήσεις και να αντιστρέψει την αρνητική
κατάσταση που βιώνουμε σήμερα, όπου η μείωση του πληθυσμού στην περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας αγγίζει το 10% και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) το
40%.
Για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση απαιτείται καλός σχεδιασμός, γνώση και
διάθεση για προσφορά. Γυρνώντας από χωριό σε χωριό και πόλη σε πόλη,
διαπιστώνει κανείς την απογοήτευση στους νέους, στους κτηνοτρόφους, στους
αγρότες, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αυτοκινητιστές, στους εργάτες,
στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι αυτή η περιφέρεια που μας αξίζει;
H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στηρίχτηκε τα τελευταία 50 χρόνια στην
εκμετάλλευση του λιγνίτη και στις γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Το παραγωγικό της
μοντέλο καλείται να αλλάξει το ταχύτερο δυνατό μέσα από μια βίαιη μετάβαση. Οι
δυνατότητες που μας δίνονται είναι μεγάλες, αρκεί να γίνουν με σχέδιο και
αποτελεσματικότητα. Μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον στην περιοχή που
επιλέξαμε να ζήσουμε.
Γι’ αυτό θα πρέπει άμεσα να απορροφήσουμε τα διαθέσιμα κοινοτικά κονδύλια
ώστε να σταματήσουμε την μετανάστευση των νέων και να προσελκύσουμε νέες
επενδύσεις.
 Η κατεύθυνση των γενναίων επιδοτήσεων θα πρέπει να είναι στην
δημιουργία ή εκσυγχρονισμό καινοτόμων και εξωστρεφή επιχειρήσεων, με
αναπτυξιακά εργαλεία ρευστότητας.
 Πραγματική στήριξη του πρωτογενή τομέα, με αλλαγή καλλιεργειών, μείωση
του ενεργειακού κόστους, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
 Στήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης σε καινοτόμες τεχνολογίες
παγκοσμίου εμβέλειας.
 Να κάνουμε πράξη την ενεργειακή δημοκρατία. Είναι κάτι που μας οφείλει η
κεντρική διοίκηση.
 Η ολιστική διαχείριση των δασών. Η οποία όχι μόνο θα προστατεύσει τα
δάση μας από τις πυρκαγιές αλλά θα δώσει και να νέες θέσεις εργασίας και
θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής.
Πρέπει να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε:
 Συγκοινωνιακές υποδομές. Δρόμους, σιδηρόδρομο και λιμάνια.
 Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών, ώστε να υπάρχει γρήγορο ίντερνετ σε όλη
την περιφέρεια.
 Πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων δράσεων σε συνεργασία με ερευνητικούς
φορείς.

Αυτές είναι κάποιες προτάσεις εφαρμόσιμες και ρεαλιστικές, οι οποίες απαιτούν
προσπάθεια και σκληρή δουλειά ώστε να επιτευχθούν. Σε αυτή τη διαδικασία οι
πολίτες θα πρέπει να διαδραματίζουν ενεργό και συνεχή ρόλο με τις προτάσεις, τις
επισημάνσεις παραλήψεων/λαθών και την δική τους άποψη για το μέλλον.
Ο καθένας από εμάς θα πρέπει να σκεφτεί και να κρίνει ποιον θεωρεί
καταλληλότερο στο να αναλάβει αυτό το ρόλο. Μπροστά μας έχουμε πολλές
προκλήσεις για να φτιάξουμε την περιφέρεια που μας αξίζει. Μαζί θα τα
καταφέρουμε!

Ζιούζιος Δημήτρης
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με τον συνδυασμό ΕΛΠΙΔΑ και τη Γεωργία
Ζεμπιλιάδου
*Ο Δημήτρης Ζιούζιος είναι υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας.

Post a comment

© 2024 Γεωργία Ζεμπιλιάδου.