Comments are off for this post

Κινήσεις ουσίας και όχι «ταξιδάκια αναψυχής»

Με αφορμή την επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης- Επιχειρηματικότητας-Εμπορίου κου  Ματθαίου Καλαιτζόπουλου, προς τους επικεφαλής της Αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου, που αφορά την συμμετοχή της Περιφέρειας σε έκθεση Αρωματικών Φυτών και Τροφίμων στην Ταϊβάν, ο Συνδυασμός της «ΕΛΠΙΔΑΣ» δίνει στη δημοσιότητα την απάντησή του στη σχετική επιστολή, στην οποία διατυπώνονται οι θέσεις του Συνδυασμού για το σοβαρό θέμα της στήριξης της εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων

Αγαπητέ Αντιπεριφερειάρχη

Εκ μέρους του Συνδυασμού της «ΕΛΠΙΔΑΣ» σας ευχαριστούμε για την ως άνω σχετική επιστολή σας, σχετικά με το ταξίδι που προγραμματίσατε ήδη για την Ταϊβάν  και τη διάθεσή σας για συνεργασία, με τις δυνάμεις της Αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η προώθηση των τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας είναι, εκ των πραγμάτων, κομβικής σημασίας ενέργεια και ως εκ τούτου θέλουμε εκ των προτέρων να δηλώσουμε ότι θεωρούμε θετική κάθε ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Ωστόσο η εμπειρία δείχνει ότι δυστυχώς μέχρι σήμερα ανάλογες συμμετοχές δεν είχαν την αναμενόμενη επιτυχία και αποτελεσματικότητα, παρά το γεγονός ότι είχαν σημαντικό κόστος καθώς αποτέλεσαν μάλλον δράσεις αναψυχής των θεσμικών παρά προσπάθεια στήριξης των Επιχειρήσεων.

Αναφορικά με την επιστολή σας και τις προτάσεις που ζητάτε να γίνουν από πλευράς μας θέλουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Δείχνει τουλάχιστον προχειρότητα και μη σεβασμό στο θεσμικό μας ρόλο, να ζητείται η άποψή μας, όταν στην επιστολή σας δεν αναφέρονται βασικά στοιχεία όπως:

1ον  Πώς προέκυψε η συμμετοχή της Περιφέρειας στην συγκεκριμένη έκθεση; Υπήρξαν αιτήματα επιχειρήσεων και ποιών;

2ον Ποιος χρηματοδοτεί το κόστος συμμετοχής και με τι ποσό. Τι καλύπτει η χρηματοδότηση αυτή; Ποιο θα είναι το κόστος για την Περιφέρεια και τι θα αφορά αυτό;

3ον   Πόσες επιχειρήσεις έχουν δηλώσει συμμετοχή και ποιες;

4ον Τι εξυπηρετεί η συμμετοχή Δημάρχου, Αντιπεριφερειάρχη κλπ σε μια τέτοια επιχειρηματική αποστολή που λόγω της απόστασης έχει και σημαντικό κόστος.

5ον   Έχουν κλειστεί συγκεκριμένες συναντήσεις με αντίστοιχους θεσμικούς και αν ναι, με ποια ατζέντα θεμάτων και με ποια αναμενόμενα αποτελέσματα.

6ον Λάβατε κάποια πρόσκληση απ΄ τη χώρα που πρόκειται να επισκεφτείτε, έγινε κάποια προεργασία (σ. σ. επαφές, ανταλλαγές πληροφοριών, σχέδιο κάποιου πλάνου συνεργασίας κ.τ.λ.) που, αν μη τι άλλο, να προδιαθέτει πως υπάρχουν πραγματικά βάσιμες ελπίδες για να ανοίξει αυτή η αγορά στα τοπικά μας προϊόντα;

 

Κύριε Αντιπεριφερειάρχη,

Πέρα από το ειδικό θέμα που μας θέσατε και επειδή ως Χώρα και ως Περιφέρεια, διανύουμε περίοδο αυστηρής λιτότητας, όπου πρέπει να υπάρχει απόλυτη αυστηρότητα για τη δαπάνη κάθε ευρώ που φεύγει από το Δημόσιο Ταμείο, η πρόταση του Συνδυασμού μας συνολικά για το θέμα συμμετοχής σε εκθέσεις, έχει ως εξής:

1ο Η χρηματοδότηση οποιασδήποτε συμμετοχής σε έκθεση εφεξής, πρέπει να εντάσσεται σε ένα συγκροτημένο Στρατηγικό Σχέδιο για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας, από το οποίο να προκύπτουν, οι στόχοι, το ύψος των πόρων που η Περιφέρεια προτίθεται να διαθέσει, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα από το οποίο αυτοί θα προέλθουν, συνολικά οι κλάδοι τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεων που προβλέπεται να ενισχυθούν, ο αριθμός και τα ονόματα των εκθέσεων ανά κλάδο, που η Περιφέρεια, σε συνεργασία με το ΕΒΕ, προτίθεται να συμμετέχει και τέλος τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε και εμείς ως Περιφερειακοί Σύμβουλοι τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα των ενεργειών σας, την σκοπιμότητα και το κόστος των οποίων καλούμαστε να ψηφίσουμε.

2ο Η συμμετοχή της Περιφέρειας σε οποιαδήποτε Έκθεση να έχει στο επίκεντρο το όφελος των Επιχειρήσεων ακολουθώντας σύγχρονες πρακτικές. Η μέθοδος που μέχρι σήμερα ακολουθούνταν όπου η Περιφέρεια στήνει ένα περίπτερο και μέσα εκεί μπαίνουν όλες οι επιχειρήσεις εξυπηρετεί περισσότερο τις δημόσιες σχέσεις πολιτικών προσώπων που παρίστανται, παρά τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Κατά την άποψή μας είναι προτιμότερο υπό την αιγίδα της Περιφέρειας, το ΕΒΕ που θα έχει και την ευθύνη οργάνωσης της συμμετοχής, να αναλαμβάνει το κόστος μίσθωσης ενός block της Έκθεσης, του οποίου η έκταση θα προκύπτει από τις συμμετοχές επιχειρήσεων που θα έχουν δηλωθεί κατά τις διεργασίες προετοιμασίας της συμμετοχής. Στο χώρο αυτό οριοθετημένα η κάθε επιχείρηση θα έχει το δικό της μικρό περίπτερο. Το ύψος της στήριξης για κάθε εκθέτη πέρα από τη μίσθωση του χώρου, θα προκύπτει από τα στοιχεία προϋπολογισμού του Σχεδίου. Το συνολικό κόστος για κάθε εκθέτη εκτός από το κόστος μετάβασης και διαμονής, θα περιλαμβάνει το κόστος κατασκευής περιπτέρου, το Registration fee , το κόστος ασφάλισης των εκθεμάτων, τις τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περίπτερου και τυχόν επιπλέον προαιρετικές παροχές και εξοπλισμό, των οποίων τις επιπλέον επιβαρύνσεις θα αποφασίζει ο κάθε εκθέτης σε συνεννόηση με το ΕΒΕ. Η χρηματοδότηση μέρος αυτού του κόστους από την Περιφέρεια/ ΕΒΕ, θα προκύπτει και πάλι από το τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και τον αριθμό των συμμετεχόντων

3ο Στην επιχειρηματική αποστολή πρέπει να μετέχουν αυστηρά και μόνο επιχειρήσεις και εντελώς περιορισμένος αριθμός θεσμικών, εάν και μόνο εάν, υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν με αντίστοιχους θεσμικούς.

4ο Με την ολοκλήρωση της έκθεσης πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα αποτελέσματα (τελικό κόστος, αριθμός εκθετών, επισκεπτών, συνεργασιών, συμφωνιών, προοπτικές για το κλάδο κλπ)

Με την παρούσα, εκφράζουμε, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που η ανταλλαγή αλληλογραφίας επιτρέπει, κάποιες σκέψεις, κατανοείτε όμως ελπίζουμε και εσείς ότι ως Περιφερειακοί Σύμβουλοι οφείλουμε να καταθέτουμε προτάσεις και να συζητούμε, στον θεσμικά επίσημο Χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ειδικά όταν η συζήτηση αφορά ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως αυτό της στήριξης της Επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ελπίζουμε σεβόμενος  τον θεσμικό σας ρόλο,  ως αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης και επειδή η προκάτοχό σας δεν κατέθεσε κάποιο συγκροτημένο και κοστολογημένο Στρατηγικό Σχέδιο για την ενίσχυση της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων, έστω και δυο χρόνια μετά, να το κάνετε εσείς, προκειμένου να μην καλούμαστε ως Περιφερειακοί Σύμβουλοι να ψηφίζουμε αποσπασματικά για συμμετοχές σε εκθέσεις.

Να είστε βέβαιος ότι ο Συνδυασμός μας θα τοποθετηθεί επί των προτάσεών σας, με τεκμηριωμένες και στοχευμένες προτάσεις, όπως μέχρι σήμερα έκανε, προκειμένου να βοηθήσει την Περιφερειακή Αρχή στο έργο της, για το καλό του τόπου και των Πολιτών του.

 

Με εκτίμηση

Γεωργία Ζεμπιλιάδου

Περιφερειακή Σύμβουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού «ΕΛΠΙΔΑ»

Ακολουθεί η επιστολή του κ. Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης – Επιχειρηματικότητας & Εμπορίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. – Κοζάνη
Ταχ. Κώδικας : 50100
Πληροφορίες : Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Τηλ. :2461052627
E-mail: kalaitzopoulos@gmail.com
Αγαπητοί κύριοι-Κυρία συνάδελφοι:

Σας ενημερώνω πως  εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Δ.Μακεδονίας και μετά από εντολή του κυρίου Περιφερειάρχη, Θα συμμετέχω σε αποστολή στην Ταιβάν από 20 έως 26 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί εμπορική έκθεση, με σκοπό την προώθηση των τοπικών μας προιόντων.

Στην αποστολή θα συμμετέχουν επίσης ο Δήμαρχος Κοζάνης, εκπρώσωποι του ΕΒΕ Κοζάνης καθώς και επιχειρήσεις.

Με δεδομένο το ενδιαφέρον που επέδειξαν ήδη για τοπικά μας προιόντα μέλη της Πρεσβείας της Ταιβάν, αλλά και το γεγονός πως ότι θα έχω εκεί συναντήσεις με σημαντικούς φορείς του εμπορίου αλλά και κυβερνητικούς παράγοντες,παρακαλώ για την καλύτερη αξιοποίηση του ταξιδιού μας, να μας αποστείλετε προτάσεις-επισημάνσεις ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Ματθαίος Καλαιτζόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης-

Επιχειρηματικότητας-Εμπορίου

Comments are closed.

© 2024 Γεωργία Ζεμπιλιάδου.