Comments are off for this post

Περίεργες ματαιώσεις διαγωνισμών από την Περιφερειακή Αρχή οδηγούν σε απένταξη από το ΕΣΠΑ δύο έργα για την προστασία της λίμνης της Καστοριάς. Η ΠΕ Καστοριάς “χάνει” χωρίς λόγο 650.000€ από το τρέχον ΠΕΠ

Ο συνδυασμός ΕΛΠΙΔΑ,  έχει κατ΄επανάληψη επισημάνει τον κίνδυνο που δημιουργεί στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Περιφέρειάς μας, η Άγνοια η Προχειρότητα και η έλλειψη διάθεσης για ουσιαστική και σοβαρή δουλειά της Περιφερειακής Αρχής. Δυστυχώς σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν πλέον και περίεργες μεθοδεύσεις που οδηγούν σε καταστροφικά αποτελέσματα, όπως αυτό της απένταξης ουσιαστικά από το ΕΣΠΑ δύο σημαντικών έργων της ΠΕ Καστοριάς. Η Καστοριά χάνει δύο έργα που ξεπερνούν το μισό εκ€ για την εξυγίανση και προστασία της λίμνης και εμείς ως συνδυασμός την εμπιστοσύνη μας για τις αγαθές προθέσεις της Περιφερειακής Αρχής. Επειδή τα όσα αναφέρουμε είναι ιδιαίτερα σοβαρά, επισυνάπτουμε για την αιτιολόγησή τους την σχετική επιστολή που αποστείλαμε στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου το θέμα να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

Προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου

Κοζάνη, 16 Απριλίου 2015

ΘΕΜΑ: Αίτημα για συμπερίληψη στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου του θέματος «Παράτυπη διακοπή διαγωνιστικής διαδικασίας έργων ΠΕ Καστοριάς, που οδηγεί στην απένταξή τους από το ΕΣΠΑ»

Κύριε Πρόεδρε,

Στις 15 Απριλίου, ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς κος Σαββόπουλος και Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός της Καστοριάς ανέδειξαν ένα μείζον θέμα.

Την απόφαση ματαίωσης από την Περιφερειακή Αρχή, δύο διαγωνιστικών διαδικασιών για έργα προστασίας της λίμνης Καστοριάς, που αφορούν :

1ο Την προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης ( καλαμώνες ) στη λίμνη της Καστοριάς 350.000 €

2ο Την προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης και τηλεμετάδοσης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των υδάτων στη λίμνη Καστοριάς και τηλεμετρικού δικτύου» προϋπολογισμού 270.000 ευρώ

Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από το σύντομο ιστορικό που επισυνάπτεται, το θέμα είναι μείζον για τους παρακάτω λόγους:

1. Οδηγεί στην απένταξη των δύο έργων από το ΕΣΠΑ, αφού όσα έργα δεν έχουν σύμβαση μέχρι τέλος Απριλίου απεντάσσονται, αλλά και επειδή πρακτικά η επανάληψη της διαδικασίας δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση των προμηθειών μέχρι το τέλος του 2015 που κλείνει το ΕΣΠΑ

2. Η ΠΕ Καστοριάς χάνει 650.000 € από το τρέχον ΠΕΠ και ως εκ τούτου επιβαρύνει τις προοπτικές ένταξης νέων έργων της στο ΣΕΣ

3. Η εξυγίανση της λίμνης της Καστοριάς, αποτελεί πολύτιμο φυσικό πόρο και πυλώνα για την τουριστική ανάπτυξη της Καστοριάς και η καθυστέρηση έργων προστασίας της μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το οικοσύστημά της

4. Η ματαίωση-διακοπή των δύο διαγωνισμών έγινε με εντελώς παράτυπο τρόπο με εισήγηση μονοπρόσωπου Οργάνου (Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καστοριάς), καταστρατηγώντας το άρθρο 21 της Διακήρυξης και παρακάμπτοντας το αρμόδιο για το θέμα αυτό συλλογικό Όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) που είχε ορισθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

5. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η επικίνδυνα πρόχειρη λειτουργία της Περιφερειακής Αρχής καθώς προκύπτει ότι τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καστοριάς όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, που ενέκριναν το Δεκέμβριο του 2014, τους όρους της διακήρυξης, μέσα σε μόλις 3,5 μήνες, παραδέχονται ότι έκαναν μείζονος σημασίας λάθη τα οποία σύμφωνα με την εισήγηση «…..θα έχουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη ανταγωνισμού» και αποφασίζουν για διακοπή των διαγωνισμών με έκτακτες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για τον μεν πρώτο 2 μόλις μέρες πριν τη λήξη υποβολής προσφορών, για δε το δεύτερο διαγωνισμό, την ίδια ημέρα λήξης υποβολής προσφορών(!!!), γεγονός που δημιουργεί εύλογες απορίες για τους πραγματικούς λόγους που αυτή η διακοπή των διαγωνισμών έγινε και ενώ γνώριζαν (;) ότι αυτό οδηγεί στην απένταξη των έργων από το ΕΣΠΑ.

6. Προκύπτουν σοβαρά θέματα λειτουργίας της Περιφερειακής Διοίκησης καθώς ο Νομικός Σύμβουλος φαίνεται να κάνει διορθώσεις τεχνικής φύσης στους όρους των Διακηρύξεων, ενώ από την εισήγηση λείπει η γνώμη της αρμόδιας επί τεχνικών θεμάτων Τεχνικής Υπηρεσίας που τους κατάρτισε.

7. Δημιουργούνται ερωτηματικά για το πώς είναι δυνατόν ενώ τις προδιαγραφές συνέταξε η έχουσα εμπειρία ΑΝΚΟ σε συνεργασία με την έμπειρη Τεχνική Υπηρεσία της ΠΕ Καστοριάς και τους έλεγξε, θέλω να πιστεύω με επιμέλεια, λόγω του Διεθνούς χαρακτήρα του διαγωνισμού, η επίσης έμπειρη Διαχειριστική Αρχή η οποία και έδωσε την έγκρισή της για την δημοπράτηση, δεν επεσήμαναν αυτά τα «μείζονος σημασίας λάθη» όπως αυτολεξεί αναφέρει η εισήγηση, τα οποία επεσήμανε ένας μη έμπειρος σε τεχνικά θέματα, λόγω επιστημονικής εξειδίκευσης, Νομικός Σύμβουλος.

8. Διερωτόμαστε, ακόμη, για το αν πραγματικά υπήρχε θέμα ανταγωνισμού καθώς δεν έγινε καμία ένσταση κατά των όρων του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται άλλωστε από τη Νομοθεσία, από τυχόν ενδιαφερόμενες εταιρείες που αποκλείονταν λόγω των όρων της Διακήρυξης, πολύ περισσότερο που οι διαγωνισμοί ήταν και Ανοικτοί και Διεθνείς και ήταν ήδη στο τέλος της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Αντίθετα, η ένσταση έρχεται την τελευταία στιγμή από την ΠΕ Καστοριάς, που είχε την ευθύνη κατάρτισης και εισήγησης των όρων της Διακήρυξης και η οποία είχε χρόνο από τον Δεκέμβριο του 2014 που εισηγήθηκε τους όρους στην Οικονομική Επιτροπή, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015 που προκήρυξε τους Διαγωνισμούς, να ελέγξει τους όρους της Διακήρυξης (δηλαδή τον εαυτό της).

9. Δημιουργούνται επίσης ερωτηματικά γιατί ο Αντιπεριφερειάρχης, δεν ζήτησε νωρίτερα την ματαίωση/διακοπή των δυο διαγωνισμών και περίμενε να φθάσουν κυριολεκτικά στη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, όταν γνωρίζει(;) ότι τα έργα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να απενταχθούν;

10. Υπενθυμίζουμε ότι, η υπογράφουσα επικεφαλής του συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑ είχε υποβάλει υποψηφιότητα συμμετοχής στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να βοηθήσει λόγω της εμπειρίας της, ως Ειδική Γραμματέας του ΕΣΠΑ και επί σειρά ετών Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής, ώστε να προλαμβάνονται καταστάσεις όπως αυτές. Η υποψηφιότητά της καταψηφίστηκε από την συμπολίτευση, αποδεικνύοντας ότι, για κάποιους λόγους, η Περιφερειακή Αρχή δεν επιθυμεί τη συνεργασία με έμπειρα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης
Κύριε Πρόεδρε,

επειδή η Περιφέρειά μας και η ΠΕ Καστοριάς εν προκειμένω, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΝΑ ΧΑΝΟΥΝ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Ο ΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΛΑΘΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑ, ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΛΥΣΗΣ, ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΡΓΩΝ.

Με την ευκαιρία και σε συνέχεια του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της ΠΕ Φλώρινας που μας παρουσιάσατε, ο οποίος εν είδει Έκθεσης Ιδεών, υπόσχεται στην ΠΕ Φλώρινας έργα που ξεπερνούν, κατά δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη, τον συνολικό προϋπολογισμό του νέου ΠΕΠ, επαναφέρουμε το αίτημά μας για την ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα έργα που η Περιφερειακή Αρχή κατ΄ αρχήν προτάσσει, προετοιμάζει και δεσμεύεται να υλοποιήσει εντός της πενταετίας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Με εκτίμηση

Για τον Συνδυασμό ΕΛΠΙΔΑ

Γεωργία Ζεμπιλιάδου Περιφερειακή Σύμβουλος – Επικεφαλής

Αγνή Κανδύλη Περιφερειακή Σύμβουλος

 

Συνημμένο (1) Σύντομο ιστορικό των δύο έργων

 

Σύντομο ιστορικό

Προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης ( καλαμώνες ) στη λίμνη της Καστοριάς με π/υ 350.000 €

– Τον Αύγουστο του 2013 το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ (ΠΕΠ) (επί διοίκησης Γ. Δακή)
– Τον Μάρτιο του 2014 η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης για την διενέργεια διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, για τη προμήθεια του πολυμηχανήματος
– Τον Μάρτιο του 2014 η Διαχειριστική Αρχή δίνει την προέγκριση δημοπράτησης
– Τον Απρίλιο του 2014 η ΠΕ Καστοριάς διενεργεί Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών τον Ιούνιο του 2014.
– Τον Ιούνιο του 2014 ο διαγωνισμός καθίσταται ΑΓΟΝΟΣ
– Τον Δεκέμβριο του 2014 η Οικονομική Επιτροπή (Διοίκηση Θ. Καρυπίδη) εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης για την εκ νέου διενέργεια διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, για τη προμήθεια πολυμηχανήματος
– Τον Φεβρουάριο του 2015 η ΠΕ Καστοριάς προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, για την προμήθεια, του με π/υ 350.000 €. Η 2 Απριλίου του 2015 ορίζεται από τη διακήρυξη ως η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
– Τον Μάρτιο του 2015 συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό 9ης συνεδρίασης
– Στις 30 Μαρτίου 2015, τρεις μόλις ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς εισηγείται τη διακοπή του
– Στις 31 Μαρτίου, με περισσή σπουδή συγκαλείται έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπου 2 μόλις ημέρες πριν την λήξη υποβολής προσφορών, η Οικονομική Επιτροπή, με εισήγηση του Προέδρου της, κάνει δεκτή την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς και ματαιώνει/ διακόπτει τον διαγωνισμό χωρίς να ελέγξει την Διακήρυξη και χωρίς να ζητήσει τη γνώμη του αρμόδιου οργάνου

«Προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης και τηλεμετάδοσης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των υδάτων στη λίμνη Καστοριάς και τηλεμετρικού δικτύου» προϋπολογισμού 270.000 ευρώ

– τον Ιούλιο του 2013 το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ (ΠΕΠ) (επί διοίκησης Γ. Δακή)
– Τον Μάρτιο του 2014 η οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού, η οποία και κατακυρώθηκε στην εταιρεία Scientact A.E.
– Λόγω του συγχρηματοδοτούμενου χαρακτήρα της χρηματοδότησης της εν λόγω προμήθειας και των συμβατικών υποχρεώσεων την αναθέτουσας αρχής, διαβιβάστηκε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, σχέδιο σύμβασης, προκειμένου να προεγκριθεί αρμοδίως πριν την υπογραφή του. Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής διαπιστώθηκαν ελλείψεις, που οδήγησαν στη διατύπωση αρνητικής γνώμης (σχετικό το με αρ. πρωτ. 2509/30-05-2014 έγγραφο της ΕΔΑ της ΠΔΜ), ενώ καθορίστηκαν οι απαραίτητες από τη πλευρά της αναθέτουσας αρχής επανορθωτικές ενέργειες για την εκ νέου προέγκριση δημοπράτησης της εν λόγω προμήθειας.
– Τον Αύγουστο του 2014 η υπηρεσία με το με αρ. πρωτ. 78909/2359/01-08-2014 έγγραφο της, σε συνέχεια της απόφασης της Διαχειριστικής Αρχής, ζητά την ακύρωση της με αριθμό 447/14 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας και ζητά την εκ νέου έγκριση των όρων της συνημμένης διακήρυξης αλλά και την έγκριση για την εκ νέου διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας
– Τον Δεκέμβριο του 2014 η Οικονομική Επιτροπή στην 46η συνεδρίασή της (Διοίκηση Θ. Καρυπίδη) εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης για την εκ νέου διενέργεια διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, για τη προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης και τηλεμετάδοσης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των υδάτων στη λίμνη Καστοριάς και τηλεμετρικού δικτύου Π.Ε. Καστοριάς
– Τον Φεβρουάριο του 2015 η ΠΕ Καστοριάς προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, για την προμήθεια, του με π/υ 270.000 €. Η 8η Απριλίου του 2015 ορίζεται από τη διακήρυξη ως η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
Στις 3 Απριλίου του 2015, πέντε μόλις μέρες πριν τη λήξη υποβολής προσφορών του διαγωνισμού ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς εισηγείται την ματαίωση του διαγωνισμού
– Στις 8 Απριλίου του 2015, την ίδια μέρα που έληγε η υποβολή προσφορών, συγκαλείται έκτακτη και πάλι συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπου με εισήγηση του Προέδρου της, γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς και διακόπτεται ο διαγωνισμός χωρίς να ελεγχθεί η Διακήρυξη και χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του αρμόδιου οργάνου

Comments are closed.

© 2024 Γεωργία Ζεμπιλιάδου.