zempiliadouΌταν τολμηροί ηγέτες και ενεργοί πολίτες,
ονειρεύονται, σχεδιάζουν, τολμούν και κυρίως
συμφωνούν μεταξύ τους στις δύσκολες στιγμές
 τότε το μέλλον μπορεί να είναι ελπιδοφόρο

(Το Πρόγραμμα του Συνδυασμού “Ελπίδα” για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Δυτικής Μακεδονίας )

Το Πρόγραμμα του Συνδυασμού της Ελπίδας

 

για την Απασχόληση

για την Κοινωνία

για το Περιβάλλον

για την Ανάπτυξη

 

Απρίλιος, 2014

 

 Η Στρατηγική Οικοδόμησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Φίλες και φίλοι,

Στη νέα αυτοδιοικητική περίοδο, καλούμαστε όλοι μας να διαμορφώσουμε μία στρατηγική ανάπτυξης που θα αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο ευρώ έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κρίσης, η ανεργία και οι κοινωνικές επιπτώσεις και να μπούμε σε ασφαλή τροχιά ανάπτυξης, μια στρατηγική ανάπτυξης που θα παίρνει υπόψη της το ευρύτερο αναπτυξιακό πλαίσιο, τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς τάσεις και προοπτικές και που θα μας οδηγεί με ακρίβεια στην αναζητούμενη ευημερία μέσα από τη νέα προσέγγιση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, της έξυπνης εξειδίκευσης σε τομείς με συγκριτικά πλεονεκτήματα, της ανταγωνιστικής οικονομίας βασισμένης στην κοινωνία της γνώσης, στην εξωστρέφεια, στο ποιοτικό και ανταγωνιστικό προϊόν και θα είναι θεμελιωμένη στους πολίτες της περιοχής μας και εν τέλει στη δυναμική Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με διακριτή ισχυρή ταυτότητα.

Μία αναπτυξιακή στρατηγική που να προωθεί την έξυπνη εξειδίκευση σε στρατηγικούς τομείς δυναμικής ανάπτυξης, όπως της ενέργειας, του αγροδιατροφικού τομέα, των επιχειρηματικών κλάδων της γούνας, του μετάλλου, του ξύλου και των τροφίμων, του τουρισμού εναλλακτικών μορφών, με ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας και των νέων τεχνολογιών, της καινοτομίας με σεβασμό στις αξιόλογες παραδοσιακές δραστηριότητες, που να στηρίζει τη μεταποίηση με στόχο την ποιότητα και την ανάδειξη των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και που να αναβαθμίζει την ολική ποιότητα στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής μας.

Με αναπτυξιακές επιλογές που να στοχεύουν στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας μέσω σωστά στοχοθετημένων επενδύσεων και την παροχή οικονομικών ευκαιριών, που να βοηθούν τους πολίτες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και τις ικανότητές τους, και να έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική υποστήριξη του αναπτυξιακού δυναμικού της οικονομίας της περιοχής στο σύνολό της, προς όφελος όλων των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας.

Στο νέο αυτοδιοικητικό τοπίο με τις διευρυμένες αρμοδιότητες η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πρέπει και μπορεί να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο τις ευκαιρίες που έρχονται και να κατακτήσει το δικό της διακριτό ρόλο, τη δική της ταυτότητα. Με ολοκληρωμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις που αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και δίνουν τις ίδιες ευκαιρίες ανάπτυξης σε κάθε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Με αποτελεσματική και προσεκτικά ιεραρχημένη διαχείριση των πόρων της ΕΕ στη νέα προγραμματική περίοδο, του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης, των πόρων της Περιφέρειας και με συνεχή τεκμηριωμένη διεκδίκηση πόρων απευθείας από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες.

Με πυξίδα ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το τρίπτυχο:

Κοινωνικό Περιβάλλον – Ισχυρή Οικονομία – Φιλική Περιφέρεια

 

Με ολοκληρωμένες δράσεις και παρεμβάσεις που έχουν στόχους η Δυτική Μακεδονία:

 • να παραμείνει το ενεργειακό κέντρο της χώρας και να μετατραπεί σε περιοχή «πράσινης» ενέργειας
 • να γίνει ανταγωνιστική παραγωγική και οικονομική περιφέρεια
 • να αξιοποιεί με ολοκληρωμένο και ενιαίο τρόπο τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, τον πολιτιστικό της πλούτο και τις φυσικές ομορφιές της
 • να έχει όμορφες και λειτουργικές πόλεις που να εξυπηρετούν τους πολίτες και να προωθούν την ανάπτυξη σε ολόκληρη την Περιφέρεια
 • να έχει ωραία και δυναμικά χωριά που να συμμετέχουν και να στηρίζουν τη συνολική αναπτυξιακή διαδικασία της Περιφέρειας
 • να αναπτύσσει και να παρέχει ολοκληρωμένες δραστηριότητες και υπηρεσίες στις ορεινές και παραλίμνιες περιοχές
 • να φροντίζει καθημερινά για την καθημερινότητα του πολίτη, του αγρότη, του επιχειρηματία, του άνεργου, του εργαζόμενου, του ατόμου με αναπηρίες, του μετανάστη, του ατόμου που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, του μαθητή, του φοιτητή, του ανθρώπου της καθημερινότητας

Θέλουμε η Δυτική Μακεδονία:

 • Να φύγει από την πρώτη θέση στην κατάταξη της ανεργίας και να φτάσει την πρώτη θέση στην κατάταξη της απασχόλησης
 • Να ξεπεράσει και να αντιστρέψει τον αυξημένο ρυθμό μείωσης των επιχειρήσεων και να δημιουργεί ανταγωνιστικές επιχειρήσεις με βιώσιμες θέσεις απασχόλησης
 • Να έχει ένα φιλικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας με εξαγωγικό χαρακτήρα
 • Να επενδύει σημαντικότερα ποσά στην έρευνα, την καινοτομία, την τεχνολογία και την ενσωμάτωσή τους στην επιχειρηματικότητα
 • Να σταματήσει το ρυθμό μείωσης της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και να ξαναγίνει παραγωγική περιφέρεια που αξιοποιεί τα τοπικά ποιοτικά της αγροτικά προϊόντα
 • Να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις στους δείκτες τουρισμού και να αποτελεί ένα αξιοπρεπή προορισμό για τους επισκέπτες της χώρας και του εξωτερικού
 • Να σταματήσει να επιβαρύνει το περιβάλλον και να αποκτήσει ένα καθαρό περιβάλλον που να σέβεται τον άνθρωπο και να συνυπάρχει αρμονικά
 • Να στέκεται με αξιοπρέπεια κοντά στους ανθρώπους της που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα με αντάξιες υποδομές και υπηρεσίες
 • Να αξιοποιεί με προσεκτική ιεράρχηση τους διαθέσιμους πόρους και με στοχευμένη αποτελεσματικότητα τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα
 • Να σταματήσει να αφήνει μισοτελειωμένα έργα και να σχεδιάζει προσεκτικά και να υλοποιεί ολοκληρωμένα έργα υποδομών σε όλους τους τομείς ανάπτυξης
 • Να έχει ένα φιλικό περιβάλλον εξυπηρέτησης των πολιτών στις καθημερινές συναλλαγές με τον πολίτη

 

 

 

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μετατρέπεται σε

σύγχρονο Ενεργειακό Κέντρο,

περιοχή ανάπτυξης ανταγωνιστικών ποιοτικών τοπικών προϊόντων,

περιοχή δουλειάς με ποιότητα και κοινωνική φροντίδα για όλους,

περιφέρεια που σέβεται και φροντίζει το περιβάλλον

ισχυρή ανταγωνιστική Περιφέρεια της Χώρας και της ΕΕ

 

 

 

 

Α. Κοινωνικό Περιβάλλον

 

Ο θησαυρός της Δυτικής Μακεδονίας είναι οι άνθρωποί της. Η Περιφέρεια είναι το σπίτι μας.

Με συντονιστή την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:

Μετατρέπουμε την ελπίδα σε δράση.

Αλλάζουμε …

Αλλάζουμε τους ανθρώπους μας, αλλάζουμε την Περιφέρειά μας.

Φέρνουμε το συμπολίτη μας στο προσκήνιο.

Τον κάνουμε ενεργό και συμμέτοχο στις αποφάσεις που τον αφορούν.

Τον κάνουμε περήφανο που γεννήθηκε ή επέλεξε να ζήσει και να δημιουργήσει στη Δυτική Μακεδονία.

 

Δίνουμε προτεραιότητα στον άνθρωπο, στην καθημερινότητά του, στα προβλήματά του, στην απασχόλησή του, στην ποιότητα ζωής του, στο χώρο που ζει και μεγαλώνει, στο περιβάλλον που αναπτύσσεται.

 

Πιστεύουμε στη δύναμη της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί, να οργανωθεί, να συντονιστεί και να κάνει θαύματα.

 

Να κάνει τη Δυτική Μακεδονία:

 • Μία πρότυπη Περιφέρεια Συνεχούς Φροντίδας όλων των πολιτών
 • Μία πρότυπη Περιφέρεια δημιουργίας, διαβίωσης και ανάπτυξης
 • Με ευκαιρίες απασχόλησης για όλους
 • Μία Περιφέρεια που υπηρετεί με σεβασμό και ποιότητα όλους τους Πολίτες της
 • Μία Περιφέρεια που νοιάζεται για τους Πολίτες και οι Πολίτες για την Περιφέρειά τους

 

 

 

 

Α1. Ολοκληρωμένη Κοινωνική Παρέμβαση

Δράσεις Στήριξης των Ανέργων

 

 • Συντονίζουμε την Προετοιμασία και την Πρόσληψη Προσωπικού για την κατασκευή και λειτουργία του νέου εργοστασίου της ΔΕΗ (μονάδα V).
 • Δημιουργούμε το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Απασχόλησης με αποκεντρωμένα γραφεία στις περιφερειακές Ενότητες για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και ενίσχυση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού.
 • Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης σε συγκεκριμένους ανέργους, για συγκεκριμένες θέσεις ανά τομέα και γεωγραφική ενότητα.
 • Προγράμματα Εργασίας για ανέργους άνω των 55 (για να μπορούν να εξασφαλίσουν το δικαίωμα σύνταξης)
 • Προγράμματα Εργασίας για άνεργους νέους. Αξιοποιούμε το εξαιρετικό δυναμικό των νέων επιστημόνων, όπως των νέων μηχανικών με την ένταξή τους σε προγράμματα, υπό την καθοδήγηση έμπειρων καταξιωμένων μελετητών, για την ανάπλαση, αναβίωση, ή υιοθέτηση ερειπωμένων χωριών στη Δυτική Μακεδονία για να κάνουν το δικό τους «Νυμφαίο». Χωριά όπου θα προσκαλούν νεολαίες άλλων χωρών και ομογενείς της περιοχής. Θα αναλαμβάνουν επίσης να μελετήσουν και να δώσουν αρχιτεκτονική ταυτότητα στα αστικά κέντρα και τους οικισμούς μας.
 • Εξειδικευμένα Προγράμματα Εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες
 • Προγράμματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μακροχρόνια ανέργων.
 • Προγράμματα για την πρόσληψη ανέργων στον ιδιωτικό τομέα με παροχή ελκυστικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις.
 • Υλοποιούμε Στοχευμένα Προγράμματα Κατάρτισης σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 • Δημιουργούμε δομή δια βίου κατάρτισης στις ΤΠΕ, οργανώνουμε προγράμματα κατάρτισης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με αξιοποίηση των σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής.

 

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Στήριξης ΑμεΑ

 

 • Οργανώνουμε το Δίκτυο Γραφείων Προσβασιμότητας ΑμεΑ στην Περιφέρεια, εντοπίζουμε, καταγράφουμε, κατανοούμε και αντιμετωπίζουμε έγκαιρα και πρακτικά τα θέματα προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης των ΑμεΑ.
 • Στηρίζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με δράσεις για τις όμορφες αυτοσχέδιες ράμπες για ΑμεΑ σε συνεργασία με Δήμους, Συλλόγους ΑμεΑ, μαθητές, φοιτητές και άλλους φορείς.
 • Προωθούμε τη δημιουργία των Ειδικών Σχολείων ΑμεΑ, δίνουμε τη δυνατότητα εκπαίδευσης και ένταξης στην κοινωνία των συμπολιτών μας με αναπηρίες.
 • Στηρίζουμε τη δημιουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, δίνουμε τη δυνατότητα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης και κοινωνικής ένταξης ατόμων με νοητική ανεπάρκεια, κινητικές αναπηρίες, ψυχικές ασθένειες.
 • Στηρίζουμε τη διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων και άλλων εκδηλώσεων σε συνεργασία με τους σχετικούς φορείς στους δρόμους, στις πλατείες, σε υπαίθριους και ηµιυπαίθριους χώρους αλλά και «Κατ’ Οίκον» στα σπίτια των συνανθρώπων μας που δεν έχουν πρόσβαση.

 

Δράσεις για τους Ηλικιωμένους Συμπολίτες μας

 

 • Στηρίζουμε την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας «Τρίτη Ηλικία – Αισθάνομαι Ασφαλής 24 ώρες το 24ωρο» με τη δημιουργία της υπηρεσίας Τηλεειδοποίησης «Κόκκινο Κουμπί», στέλνουμε άμεσα την αναγκαία βοήθεια, βρισκόμαστε στο πλευρό των ηλικιωμένων ανά πάσα στιγμή της ημέρας, παρέχοντας ψυχολογική, ιατρική υποστήριξη και άλλες πρακτικές υπηρεσίες.
 • Στηρίζουμε τη δημιουργία νέου προγράμματος εθελοντικής δράσης “Εθελοντής Γείτονας”, βοηθούμε μία γιαγιά ή έναν παππού στην πολυκατοικία ή τη γειτονιά μας. Σε περίπτωση άμεσης και έκτακτης ανάγκης του ηλικιωμένου, το γραφείο της ζωής επικοινωνεί για να σταθούμε δίπλα του μέχρι να φτάσει η απαραίτητη βοήθεια.
 • Στηρίζουμε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», συνεχίζουμε την αδιάκοπη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας σε όλους τους δημότες, που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και χρήζουν κατ΄οίκον βοήθειας υποστηρικτικών, ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών. Ενισχύουμε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών των ατόμων, την υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης και την υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντός τους.
 • Στηρίζουμε τη μετατροπή των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ηλικιωμένων. Στηρίζουμε τη λειτουργία τους, παρέχουμε ιατρική, κοινωνικο-ψυχολογική στήριξη, οργανώνουμε δημιουργικές δραστηριότητες, αξιοποιούμε τις ικανότητες και ενεργοποιούμε τα άτομα τρίτης ηλικίας.
 • Στηρίζουμε την οργάνωση ενός νέου προγράμματος «Πανεπιστήμιο της Τρίτης Ηλικίας», για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, για την ολοκληρωμένη ενημέρωσή τους σε διάφορα θέματα, όπως τις σχέσεις των ατόμων της τρίτης ηλικίας με τα εγγόνια τους, τη χρήση των κινητών, τη χρήση του διαδικτύου, την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, κ.α. Οι ηλικιωμένοι μας αισθάνονται περισσότερο χρήσιμοι, τονώνεται η αυτοπεποίθησή τους, παραμένουν ενεργοί.

 

Δράσεις Στήριξης Απόρων και Χαμηλόμισθων Δημοτών

 

 • Δημιουργία Περιφερειακού Ταμείου Στήριξης Ατόμων που αντιμετωπίζουν τη Φτώχεια, καθώς σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχουν συνάνθρωποι μας που το χρειάζονται.
 • Στηρίζουμε την οργάνωση σε συνεργασία με τις Μητροπόλεις, τους Δήμους και τους φορείς ενός Δικτύου Γραφείων Υποστήριξης Απόρων Συμπολιτών μας, καταγράφουμε τους άπορους και τις ανάγκες τους και υλοποιούμε τις ενέργειες συνεχούς υποστήριξής τους.
 • Στηρίζουμε την οργάνωση του θεσμού της Τράπεζας Τροφίμων, της δημιουργίας των Κοινωνικών Παντοπωλείων, την υλοποίηση της δράσης «Μαγειρική της Αγάπης», την εφαρμογή του προγράμματος «Κουπόνι της Ζωής», αντιμετωπίζουμε με ολοκληρωμένες δράσεις κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας το πρόβλημα των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών.
 • Στηρίζουμε τη διοργάνωση bazaar διαφόρων αντικειμένων, τη δημιουργία ιστοσελίδας για δωρεάν προσφορά ζήτηση και ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, την προώθηση δράσεων ανταλλαγής αντικειμένων (ρούχα, έπιπλα, συσκευές, κ.α.), την εφαρμογή ενός προγράμματος «Χαρίστε τα Παιχνίδια των Παιδιών σας», την οργάνωση του θεσμού για το Ετήσιο Χαριστικό Παζάρι Δυτικής Μακεδονίας και χαρίζουμε διάφορα αντικείμενα σε όσους έχουν ανάγκη, αντιμετωπίζουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό, στηρίζουμε τις άπορες οικογένειες και τις ευπαθείς ομάδες.
 • Στηρίζουμε τη διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων και δράσεων ενάντια στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό (ποδοσφαιρικοί αγώνες, ποδηλατικοί αγώνες, θεατρικές παραστάσεις, κ.α.).
 • Στηρίζουμε τη δημιουργία των Παραδοσιακών Αγροκτημάτων για τους Άπορους Συμπολίτες μας με κήπους, με φυτώρια, με ειδικά διαμορφωμένους χώρους φύλαξης οικόσιτων ζώων και παρέχουμε τη χρήση τους στους συμπολίτες μας που δεν διαθέτουν αγροτική γη, όμως επιθυμούν να καλλιεργήσουν τα δικά τους κηπευτικά.

 

 

Δράσεις Υγείας και Πρόνοιας

 

 

 • Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Υποδομών και Δομών Διασφάλισης της Υγείας των Πολιτών της Περιφέρειας
 • Οργανώνουμε προγράμματα με Εθελοντικές Δράσεις Προληπτικής Ιατρικής με έμφαση στα παιδιά, υλοποιούμε εκστρατείες προληπτικής ιατρικής με τη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων και των εξειδικευμένων συμπολιτών μας.
 • Προωθούμε και στηρίζουμε τις Δράσεις Εθελοντικής Υποστήριξης της Ζωής, με εκστρατείες Αιμοδοσίας, με τις Ομάδες Δοτών Μυελού των Οστών, με τους Δωρητές Οργάνων του Σώματος.
 • Στηρίζουμε τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος «Δωρεάν Νοσηλεία κατ’ οίκον στη Δυτική Μακεδονία» σε συνεργασία με το εξειδικευμένο προσωπικό των κοινωνικών φορέων της περιοχής μας, προσφέρουμε στους ασθενείς που έχουν ανάγκη νοσηλευτική φροντίδα στο δικό τους περιβάλλον.
 • Στηρίζουμε τις Δράσεις Στήριξης των Εξαρτημένων Ατόμων από αλκοόλ, από ναρκωτικά και άλλες ουσίες, είμαστε στο πλευρό των εθισμένων συμπολιτών μας, τους βοηθάμε στον αγώνα της απεξάρτησης και φροντίζουμε για την επανένταξή τους στην κοινωνική δραστηριότητα.

 

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις στην Παιδική Ηλικία

 • Δημιουργούμε τα Πράσινα Σχολεία με Λειτουργικές Σχολικές Αυλές, με αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών σε συνεργασία με τους επιστημονικούς, ερευνητικούς φορείς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της σχολικής κοινότητας.
 • Στηρίζουμε νέα προγράμματα «Ενεργοί Γονείς Αλλάζουν τα Σχολεία», συνδιαμορφώνουμε μαζί τους Σχολικούς Χώρους και βελτιώνουμε τις υποδομές εκπαίδευσης των παιδιών μας.
 • Στηρίζουμε την οργάνωση προγραμμάτων Εμπλουτισμένης Εκπαίδευσης για μη Προνομιούχα Παιδιά, προσφέρουμε δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά μας που δεν έχουν τη δυνατότητα, οικονομικά ή κοινωνικά ή λόγω άλλων περιορισμών, βοηθούμε να αναπτύξουν τα ταλέντα και τα φυσικά τους χαρίσματα.
 • Στηρίζουμε την υλοποίηση προγραμμάτων «Εκδρομή της Αγάπης», προσφέρουμε δωρεάν πρότυπες εκπαιδευτικές εκδρομές αναψυχής στην ελληνική ύπαιθρο σε παιδιά που δεν έχουν πάει ποτέ εκδρομή ή δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε για οικονομικούς ή/και κοινωνικούς λόγους.
 • Προωθούμε τη διοργάνωση νέων προγραμμάτων «Παιδιά εν Δράσει», δημιουργικά φεστιβάλ, μία ευχάριστη ανατρεπτική γιορτή για τα παιδιά μας στους δρόμους και σε ανοιχτούς υπαίθριους χώρους με Μουσικά συγκροτήματα, παραστάσεις με μαριονέτες, video προβολές, performances, εκθέσεις φωτογραφίας και εικαστικών, χορός, θέατρο δρόμου, παραμύθια, τσίρκο, graffiti, visuals, επιδείξεις skate & ΒΜΧ, κέφι, φαντασία, δημιουργία, επικοινωνία.
 • Στηρίζουμε τη διοργάνωση των Ετήσιων Συναντήσεων Μαθητικής Δημιουργίας με όλα τα σχολεία της Περιφέρειας στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς. Όλοι οι μαθητές δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό αποκαλύπτοντας ταλέντα και ικανότητες που σπάνια έχουν την ευκαιρία να εκδηλώσουν (μουσικές εκδηλώσεις, χορευτικές εκδηλώσεις, χορωδίες, θεατρικές παραστάσεις, ερευνητικές εργασίες, κατασκευές, θεματικές δημιουργίες, κ.α.).
 • Στηρίζουμε την υλοποίηση ενός νέου προγράμματος «Καλοκαίρι στη Δυτική Μακεδονία … για τα Παιδιά», δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας να αξιοποιήσουν δημιουργικά τις ελεύθερες ώρες τους. Σε συνεργασία με σχολεία, συλλόγους, μουσεία και άλλους φορείς οργανώνουμε ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια που προσφέρουν γνωριμία με τη φύση, την τοπική ιστορία, την παράδοση, τις τέχνες, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τα τοπικά προϊόντα.

 

Α2. Όμορφες Πόλεις – Παραδοσιακά Χωριά – Καθαρό Περιβάλλον

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ομορφαίνει

 

 • Στηρίζουμε τη διοργάνωση και εφαρμογή ενός νέου πιλοτικού προγράμματος «Η Δυτική Μακεδονία που Ονειρευόμαστε», με τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις αναπλάσεις των εγκαταλελειμμένων δημόσιων χώρων με στόχο τη σχεδίαση της αισθητικής βελτίωσης των πόλεων και των χωριών μας μέσα από προτάσεις που διατυπώνονται στο φόρουμ της διαδικτυακής πλατφόρμας. Μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα συνδέονται απλοί πολίτες, φοιτητές, καθηγητές, επαγγελματίες, φορείς. Εντοπίζουν σημεία που μπορούν να μεταμορφωθούν και τα «ανεβάζουν» στην ιστοσελίδα (άψυχα πάρκα, ερειπωμένα κτίρια και πλατείες χωρίς γέλια και ζωή). Εκπονούνται εργασίες και προτείνονται συγκεκριμένες λύσεις και μελέτες ανάπλασης. Οργανώνονται εκθέσεις με θέμα τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στις πόλεις και εκδηλώσεις με διαλέξεις και βράβευση των καλύτερων προτάσεων.
 • Δημιουργούμε την τουριστική ιστοσελίδα «Η Δυτική Μακεδονία όπως θέλουμε να μοιάζει», που έχει σκοπό να δείξει όλες τις ομορφιές της Δυτικής Μακεδονίας μέσα από ένα photostream! Δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να στείλουν τη δική τους φωτογραφία για να δείξουμε σε όλο το κόσμο τις πιο όμορφες εικόνες των πόλεων, των χωριών μας, της περιοχής μας, του πολιτισμού μας, των φυσικών ομορφιών μας.

 

 • Στηρίζουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αναπλάσεων Ελεύθερων Χώρων, Χώρων Αθλοπαιδιών και Παιδικών Χαρών, τους μετατρέπουμε σε χώρους δημιουργικής απασχόλησης.
 • Στηρίζουμε την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων «Δημόσιες Τοιχογραφίες – Αναπλάσεις», «Ζωγραφική Τυφλών Όψεων Κτιρίων», «Οικολογικά Γκράφιτι», ομορφαίνουμε και ζωντανεύουμε τις γειτονιές μας.
 • Στηρίζουμε την οργάνωση πιλοτικών προγραμμάτων «Οι Τεχνίτες της Δυτικής Μακεδονίας αναλαμβάνουν Δράση», με την ενεργοποίηση των τεχνιτών, των μαστόρων και άλλων ομάδων επαγγελματιών. Αναπτύσσουμε πρωτότυπες και πρακτικές εθελοντικές δράσεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής (πάρκα, δημόσια κτίρια, σχολικά κτίρια, …).
 • Στηρίζουμε τη διοργάνωση του «Διαγωνισμού Όμορφης Βεράντας και Κήπου», με στόχο να γίνει η πόλη και τα χωριά μας πιο πράσινα. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους Δήμους της καλεί τους πολίτες να βάλουν όλη τη μαεστρία τους προκειμένου να αναδείξουν τις δικές τους, καταπράσινες “Εδέμ” και να κατακτήσουν και την πρωτιά.
 • Στηρίζουμε τη διοργάνωση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων για Καθαρές Πόλεις και Χωριά, με εκστρατείες καθαρισμού, με δράσεις συμβολικού καθαρισμού των πόλεων και των χωριών μας, δημιουργούμε μαζί το καθαρό περιβάλλον που ονειρευόμαστε, το δικό μας περιβάλλον.

 

 • Στηρίζουμε τη δημιουργία Ειδικών Συνεργείων Άμεσης Αποκατάστασης Βλαβών Οδικού Δικτύου, δίνουμε οριστική λύση στα προβλήματα που δημιουργούν οι λακκούβες και οι παραμορφωμένοι ασφαλτοτάπητες στην κυκλοφοριακή ασφάλειά μας.
 • Στηρίζουμε τη δημιουργία Πόλεων του Ποδηλάτου. Σύγχρονες πόλεις που παρέχουν τη δυνατότητα μετακίνησης με το πιο «οικολογικό μέσο», το ποδήλατο.
 • Στηρίζουμε την εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανακύκλωσης για τα υλικά συσκευασίας, το χαρτί, τα μέταλλα, το γυαλί, τα πλαστικά. Πρωτότυπες δράσεις με το μήνυμα «Παραδώστε τα όλα – Ανακυκλώστε τα όλα… στη Δυτική Μακεδονία» για την ανακύκλωση συσκευών και άλλων αντικειμένων. Προγράμματα «Εβδομάδα Ανακύκλωσης στη Δυτική Μακεδονία» με παράλληλες εκθέσεις της ανακυκλωμένης τέχνης. Προγράμματα «Ανακύκλωσης Τηγανόλαδων» και προώθησής τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων.
 • Στηρίζουμε τις δράσεις περισυλλογής αδέσποτων σκύλων, τις δράσεις για την οργάνωση Σεμιναρίων Εξοικείωσης με το Σκύλο, για τη βελτίωση της επικοινωνίας του ανθρώπου με το 4ποδο φίλο του και τη συγκέντρωση βοήθειας για τα δεκάδες σκυλιά που φιλοξενούνται στα κυνοκομεία.
 • Στηρίζουμε τις Δράσεις Δενδροφυτεύσεων και Ποτίσματος Δένδρων σε συνεργασία με τους συλλογικούς και κοινωνικούς φορείς, με τα σχολεία, με ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών της Περιφέρειας.
 • Στηρίζουμε τις δράσεις συνεργασίας με την Προσκοπική Κοινότητα, τους περιβαλλοντικούς και άλλους συλλογικούς φορείς και τις εθελοντικές Δράσεις Καθαρισμού και αποψίλωσης Περιαστικών Δασών, Αλσυλλίων και Πάρκων με στόχο την πρόληψη και προστασία από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές.
 • Οργανώνουμε σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, Προγράμματα Εκπαίδευσης σε Θέματα Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης. Υλοποιούμε το πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης «Χαρίζω μια Μέρα από το Καλοκαίρι μου στο Δάσος» για τη φύλαξη των δασικών περιοχών της Περιφέρειας.
 • Στηρίζουμε τη διοργάνωση Ειδικών Εκδηλώσεων Περιβαλλοντικού Χαρακτήρα. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με τους πλούσιους υδατικούς πόρους συμμετέχει στις εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και προωθεί τις δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης γύρω από το περιβάλλον και τους υδατικούς πόρους.
 • Υλοποιούμε Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης του Νερού. Καλύπτουμε τις ανάγκες μας και διασφαλίζουμε την επάρκεια υγιεινού πόσιμου νερού και για τις μελλοντικές γενιές.
 • Στηρίζουμε τη δημιουργία των Πράσινων Οικοχωριών μας, με αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ανάπτυξη πράσινων χώρων, με αισθητικές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις.
 • Στηρίζουμε τη διοργάνωση Απογευματινών Σεμιναρίων Αγροτικής Εκπαίδευσης (αμπελουργία-οινολογία, ανθοκομία, ανθοδετική, αγροβιοτεχνίες, αυτόματα συστήματα άρδευσης, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, βιολογικές καλλιέργειες, βιολογική κτηνοτροφία, δενδροκομία, ειδική δενδροκομία, κηποτεχνία, λαχανοκομία, μελισσοκομία, φυτοπροστασία, καλλιεργούμενα και αυτοφυή μανιτάρια, σαλιγκαροτροφία, …).
 • Στηρίζουμε τη διοργάνωση Ανοιχτών Συναντήσεων Ομάδων Επιστημόνων με τη συμμετοχή των πολιτών, όπου παρουσιάζονται διάφορα θέματα (αναπτυξιακά, ενεργειακά, κοινωνικά, απασχόλησης, …) και συζητούνται ελεύθερα οι απόψεις, οι ιδέες και οι προτάσεις για την ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας.
 • Υλοποιούμε Πρωτότυπα και Καινοτόμα Σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, ανταλλαγές νέων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό σε διάφορα θέματα (πολιτιστικά, μουσικά, περιβαλλοντικά, ενεργειακά, θέματα κοινωνικού αποκλεισμού/κοινωνικής ένταξης, εθελοντικών δράσεων, κ.α.).

 

 

 

Β. Ισχυρή Οικονομία

 

Β1. Ενέργεια

 

 • Προώθηση της κατασκευής και λειτουργίας του νέου εργοστασίου της ΔΕΗ (μονάδα V), με σύγχρονη τεχνολογία και σεβασμό στο περιβάλλον.
 • Δημιουργία υποδομών δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από τα εργοστάσια της ΔΕΗ.
 • Δημιουργία Μόνιμης Δομής Ενέργειας & Περιφερειακής Επιτροπής Ενέργειας για την επεξεργασία των προτάσεων, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων που αφορούν τα θέματα ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποίησης των ενεργειακών δραστηριοτήτων της περιοχής και της προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Στήριξη της εδραίωσης μιας νέας σχέσης με τη ΔΕΗ – προώθηση συνεργασίας με αξιόπιστο στρατηγικό Επενδυτή – διεκδίκηση της κυριότητας της γης και των νερών με εξειδικευμένη νομική υποστήριξη με θετική λύση προς όφελος της περιοχής, που να διασφαλίζει την κυριότητα της γης και των νερών, τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών, το περιβάλλον και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
 • Δημιουργία Ενεργειακού Cluster με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων Δήμων, της ΔΕΗ, του ΕΚΕΤΑ, του Πανεπιστημίου, του ΤΕΙ, του ΙΓΜΕ, των φορέων της τηλεθέρμανσης και άλλων φορέων με στόχο:
 • Το σχεδιασμό του ενεργειακού μέλλοντος της περιοχής
 • Το σχεδιασμό της αποκατάστασης των εδαφών των ορυχείων της ΔΕΗ
 • Την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων σε εθνικό ή διακρατικό επίπεδο
 • Την εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα που αφορούν την ενέργεια εντός και εκτός Ελλάδος.
 • Τον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών στον ενεργειακό τομέα (βιοκαύσιμα, ενεργειακή αξιοποίηση υπολειμμάτων φυτικής και ζωικής παραγωγής κλπ.)
 • Τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων στον τομέα.
 • Την εξαγωγή υπηρεσιών και τεχνογνωσίας σε χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας.
 • Τη διασφάλιση της κοινωνικής αποδοχής με δράσεις για τους πολίτες (υπογείωση καλωδίων, μετακινήσεις πυλώνων κλπ.).
 • Αύξηση της Ενεργειακής Απόδοσης των λιγνιτικών μονάδων και εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης πρόληψης, παρεμπόδισης και ελέγχου της ρύπανσης με στόχους:
 • Την καλύτερη αξιοποίηση των αποθεμάτων λιγνίτη και την παράταση της διάρκειας της εξορυκτικής δραστηριότητας
 • Την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος.
 • Προετοιμασία της Περιφέρειας για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου μέσω του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου που θα διασχίζει το βόρειο τμήμα της Δυτικής Μακεδονίας.
 • Δημιουργία του Ενεργειακού Πάρκου στο χώρο των εξοφλημένων λιγνιτορυχείων. Το Ενεργειακό Πάρκο θα είναι ένας χώρος αναψυχής, εκπαίδευσης και γνωριμίας με τις μορφές ενέργειας, τις διαδικασίες παραγωγής της και το σωστό τρόπο χρήσης της στις κατοικίες, στα εργοστάσια, τα κτίρια κλπ.
 • Στήριξη σχεδιασμού και εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος αξιοποίησης Φωτοβολταϊκών σε δημόσιο φωτισμό και δημόσια κτίρια – εξοικονόμηση ενέργειας – μείωση της ρύπανσης και προστασία περιβάλλοντος – εξοικονόμηση οικονομικών πόρων
 • Στήριξη δράσεων προώθησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας
 • Προώθηση προγράμματος επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και καθιέρωσης βραβείων για την «πράσινη» ενέργεια.

 

 • Στήριξη των δράσεων τηλεθέρμανσης (Τ/Θ) και δημιουργίας ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Ενεργειακής τηλεδιαχείρισης Τ/Θ

 

Β2. Επιχειρηματικότητα – Έρευνα – Καινοτομία

 

2.1 Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας – Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας με στόχους:

 • Τη συνεργασία και τη συνέργια των υφιστάμενων δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της τεχνολογίας
 • Τη μελέτη και καταγραφή των δυνατοτήτων και των επενδυτικών ευκαιριών της Περιφέρειας και τη συστηματική και επιστημονική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επενδυτών
 • Τη συστηματική καταγραφή των ερευνητικών αναγκών και δυνατοτήτων και την προώθηση των συνεργασιών μεταξύ των ερευνητικών – ακαδημαϊκών φορέων και των επιχειρηματιών
 • Το σχεδιασμό και την παρακολούθηση εφαρμογής του σχεδίου στρατηγικής της Περιφέρειας για την έξυπνη εξειδίκευση σε τομείς που η Δυτική Μακεδονία έχει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα (ενέργεια, τηλεθέρμανση, διαχείριση απορριμμάτων, ποιοτικά τοπικά προϊόντα, γούνα, κρόκος, κλάδος μετάλλου, μάρμαρα, υδατικοί πόροι)
 • Την ενημέρωση για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη στήριξη για την προετοιμασία και συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία
 • Την παρακολούθηση των εξελίξεων στους διάφορους κλάδους και αγορές (στην Ελλάδα και το εξωτερικό) – ενημέρωση των επιχειρήσεων.
 • Τις δυνατότητες προώθησης και στήριξης των εξαγωγών
 • Την οργανωμένη συμμετοχή επιχειρήσεων σε επιχειρηματικές εκθέσεις και συνέδρια της χώρας και του εξωτερικού
 • Τις δυνατότητες ανάπτυξης διασυνοριακών και διακρατικών επιχειρηματικών συνεργασιών
 • Τη συνεχή καταγραφή των προβλημάτων και των αδυναμιών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και την προώθηση προτάσεων και λύσεων αντιμετώπισης και ανάπτυξης ενός φιλικού και αποτελεσματικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • Την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με εξειδικευμένα και πετυχημένα στελέχη του επιχειρηματικού χώρου

 

2.2 Δημιουργία ενός Περιφερειακού Επενδυτικού Ταμείου που να χρηματοδοτεί επενδυτικές προτάσεις και να δίνει λύση στα θέματα εξασφάλισης της ρευστότητας, της ενίσχυσης των επιχειρήσεων με επενδυτικά και δανειακά κεφάλαια, εγγυήσεις και Κεφάλαιο Κίνησης.

2.3 Δημιουργία θερμοκοιτίδων με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων επιχειρήσεων.

2.4  Ανάπτυξη υποδομών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Εμπορευματικό Κέντρο, ΒΙΟΠΑ). Δημιουργία υποδομών στήριξης της Περιφερειακής εφοδιαστικής αλυσίδας με αξιοποίηση της υπό σχεδιασμό Εμπορευματικής Πύλης Θεσσαλονίκης.

2.5  Στήριξη – προώθηση δράσεων ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ποιότητας, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων, την προώθηση της εξωστρέφειας και τη στήριξη συνεργασιών και δικτυώσεων

Στήριξη δημιουργίας νέων καινοτόμων επενδυτικών προτάσεων (μηλόξυδο, λιαστές ντομάτες, αποξηραμένα τσιπς φρούτων για corn flakes, έλαια των αρωματικών φυτών για καλλυντικά, ποιοτικά τρόφιμα, ζωοτροφές κ.α).

Προώθηση ολοκληρωμένου σχεδίου στήριξης του κλάδου των κατασκευών με την αξιοποίηση των ευκαιριών κατασκευής της 5ης μονάδας, των μετεγκαταστάσεων των οικισμών, του προγράμματος «εξοικονομώ κατ’ οίκον», της ανακατασκευής των όψεων και των εισόδων των οικισμών μας που έχουν τουριστική σημασία και θέλουμε να αποτελέσει πρόκληση για τους νέους επιστήμονες και τους τεχνίτες της περιοχής μας και πηγή εισοδημάτων για τον κατασκευαστικό κλάδο.

Προώθηση της άμεσης εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου απλοποίησης του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης, λειτουργίας και υποστήριξης των επιχειρήσεων.

2.6  Στήριξη – προώθηση δράσεων των επενδυτικών ευκαιριών αξιοποίησης της ζήτησης των γειτονικών χωρών και της προώθησης της ανάπτυξης υπηρεσιών υψηλής ζήτησης από κατοίκους γειτονικών χωρών (υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αγορά καταναλωτικών αγαθών, κ.α.)

2.7 Στήριξη της διοργάνωσης Ετήσιων Επιχειρηματικών Forum με βασικό στόχο (i) την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών με επιχειρήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό, (ii) την προσέλκυση επενδυτών και (iii) την επαφή των νέων επιχειρηματιών με τους φορείς χρηματοδότησης.

2.8 Προβολή – προώθηση των τοπικών προϊόντων όχι μόνο στις αγορές του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού, με έμφαση στην ποιότητα.

 

Β3. Ανάπτυξη Πρωτογενή Τομέα

 

 • Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου για την αγροτική ανάπτυξη και την Αναγέννηση της υπαίθρου στην Περιφέρεια, που θα συνδέεται με τα ολοήμερα σχολεία της υπαίθρου, τις συγκοινωνίες και κυρίως τη χωροταξική της ανασυγκρότηση με δυναμικές ομάδες χωριών.

 

 • ολοκλήρωση βασικών υποδομών μεταφορών
 • ολοκλήρωση φραγμάτων και αρδευτικών έργων
 • βελτίωση αγροτικών υποδομών (αγροτική οδοποιία, παράλληλα έργα αναδασμού, αντιπλημμυρικά έργα).
 • εφαρμογή προγραμμάτων ορθολογικής διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 • αξιοποίηση των 32 δυναμικών τοπικών προϊόντων (μήλα, ροδάκινα, κρόκος, αρωματικά φυτά, φασόλια, τυροκομικά, κρασιά, κ.α.)
 • κατασκευή δημοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων
 • αξιοποίηση της τηλεθέρμανσης για τη δημιουργία θερμοκηπίων
 • δημιουργία φορέα πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων
 • δημιουργία δυναμικών ενώσεων γεωργών
 • προώθηση των προϊόντων μας στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ
 • σύνδεση της αγροδιατροφής με τον τουρισμό
 • κατασκευή πρότυπων κτηνοτροφικών πάρκων
 • υποστήριξη και την καλύτερη οργάνωση της δραστηριότητας της εκτροφής γουνοφόρων ζώων
 • υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για τον τομέα του μαρμάρου
 • υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την κατάρτιση γύρω από τα θέματα της παραγωγής, της τυποποίησης και της προώθησης προϊόντων
 • δημιουργία Δικτύου Γραφείων Ενημέρωσης Αγροτών για την καλύτερη ενημέρωση και αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων από τους αγρότες μας
 • παροχή ρευστότητας σε όλες τις επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα με εγγύηση από τον τοπικό πόρο για τις Π.Ε. Κοζάνης – Φλώρινας και από το ΕΣΠΑ για τις Π.Ε. Καστοριάς – Γρεβενών
 • διοργάνωση Εκθέσεων Τοπικών Προϊόντων και προώθηση των ποιοτικών παραδοσιακών μας προϊόντων

 

 

 

Β4. Κοινωνία της Γνώσης

 

4.1   Δημιουργία σύγχρονης Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίαςστήριξη του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να καταστούν:

 • Ελκυστικά για καθηγητές και τους φοιτητές.
 • Σημεία αναφοράς στα Δυτικά Βαλκάνια με πολλές και σημαντικές διεθνείς συνεργασίες στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
 • Αρωγοί των φορέων και των επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

4.2         Αξιοποίηση του θεσμού των επώνυμων εδρών – δημιουργία αγγλόφωνων τμημάτων για φοιτητές άλλων χωρών – ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων

4.3         Ανάπτυξη δράσεων Έρευνας – Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το περιβάλλον, τα τοπικά προϊόντα και την επιχειρηματικότητα.

4.4          Σύνδεση του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με το επιχειρηματικό «γίγνεσθαι» της περιοχής

4.5          Δικτύωση με ανεπτυγμένα κέντρα καινοτομίας και γνώσης

4.6   Μετεξέλιξη Ερευνητικού Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (πρώην ΙΤΕΣΚ) σε Βαλκανικό Ερευνητικό Ενεργειακό Ινστιτούτο με έμφαση στις Καθαρές Τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργειας και στην Ενεργειακή Περιβαλλοντική Τεχνολογία

4.7     Μετεξέλιξη του Κέντρου Περιβάλλοντος σε Βαλκανικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Περιβάλλοντος

4.8         Ανάπτυξη των Ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών νέας γενιάς

 

4.9  Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός σχεδίου για τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε πιλοτική Περιφέρεια στη λειτουργία των Ολοήμερων Σχολείων, έτσι ώστε τα παιδιά όλης της Περιφέρειας ανεξάρτητα από το αν κατοικούν στην ύπαιθρο ή στις κωμοπόλεις να έχουν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης.

4.10 Ολοκλήρωση – συντήρηση – βελτίωση σχολικών υποδομών και απόκτηση ποιοτικότερων σχολικών μονάδων. Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων – μετατροπή σε πολυλειτουργικούς χώρους δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών

4.11 Δημιουργία των τάξεων του μέλλοντος, των τηλετάξεων και των φιλικών στο περιβάλλον βιοκλιματικών σχολείων.

4.12   Δημιουργία δομής δια βίου κατάρτισης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών με αξιοποίηση των σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής.

 

Β5. Πολιτισμός – Τουρισμός – Αθλητισμός

 

 • Ανάδειξη της διαδρομής της Αρχαίας Εγνατίας από τις περιοχές της Εορδαίας και της Φλώρινας.
 • Ανάδειξη και διασύνδεση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
  • Στήριξη δημιουργίας και δικτύωσης πολυπολιτισμικών πολυχώρων ανάδειξης όλων των μορφών τέχνης, Μουσείων, Πνευματικών – Πολιτιστικών Κέντρων, Θεάτρων, Μεγάρων Μουσικής.
 • Στήριξη της διοργάνωσης πολιτιστικών δράσεων προκειμένου τα έργα των δικών μας δημιουργών, σε κάθε μορφή τέχνης, να γίνουν πρώτα γνωστά εδώ στον τόπο μας και να μην τα μαθαίνουμε εάν και εφόσον γίνουν κάποτε γνωστά στην Αθήνα ή εκτός Ελλάδας.

 

 • Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις – ανάπτυξη ποιοτικών αγροτουριστικών δραστηριοτήτων στους ορεινούς χώρους Γρεβενών-Βασιλίτσας-Βοίου, Νεστορίου-Καστοριάς-Βιτσίου, Πρεσπών – Πισοδερίου, Ασκίου – Εορδαίας, Βεγορίτιδας – Αμυνταίου, Δυτικού Βερμίου, παραλίμνιας περιοχής Πολυφύτου-Αιανής-Καμβουνίων.
 • Δημιουργία δομών και υποδομών για την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού και σχεδιασμός αντίστοιχων προορισμών και διαδρομών («όμορφες λίμνες», «ιστορικές διαδρομές», «θρησκευτικές διαδρομές», «όμορφοι γεώτοποι», «ορειβατικές διαδρομές», «μαστοροχώρια», «παραδοσιακά γεφύρια», «δρόμοι κρασιού», «τσιπουροχώρια», «μηλοχώρια», κ.α.)
 • Αξιοποίηση του χώρου των αποκατεστημένων εδαφών των ορυχείων της ΔΕΗ με τη δημιουργία πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού και άλλων δραστηριοτήτων
 • Ενεργειακό Πάρκο – Μουσείο Ενέργειας και Λιγνίτη – Ανάπτυξη Ενεργειακού τουρισμού σε συνεργασία με ΔΕΗ
 • Προώθηση διοργάνωσης ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών σε συνεργασία με άλλες Περιφέρειες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ελκυστικοί προορισμοί για τα παιδιά των γυμνασίων και των λυκείων της χώρας και του εξωτερικού.

 

 • Ενιαίο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Προβολής Κοινωνικών, Πολιτιστικών και Τουριστικών Εκδηλώσεων «Δυτικής Μακεδονίας Δρώμενα»
 • Ενιαία Διαχείριση Οργάνωσης – Λειτουργίας – Προβολής
 • Συντονισμός / Προγραμματισμός δράσεων – εκδηλώσεων – ενεργειών
 • Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Θεματικού Τουρισμού (Μουσεία, φυσιολατρικός, αθλητικός, ιππικός, τοπικών προϊόντων, αγροτουρισμού, εορταστικών εκδηλώσεων, …)
 • Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (Χριστούγεννα – πρωτοχρονιά, Αποκριές, Πάσχα, Τοπικές Γιορτές, φεστιβάλ, …)
 • Φεστιβάλ Περιβάλλοντος – Πράσινης Ενέργειας
 • Φεστιβάλ Παράδοσης και Τοπικών Προϊόντων – θέσπιση βραβείου καλύτερης γιορτής
 • Φεστιβάλ χορωδιακού – προώθησης Συνεργασίας Πόλεων
 • Ψηφιοποίηση αρχείων και βιβλιοθηκών και ψηφιακή καταγραφή και τεκμηρίωση συλλογών, κτιρίων και γενικότερα αντικειμένων πολιτιστικού ενδιαφέροντος – αξιοποίηση του υλικού για έρευνα, μελέτη και προβολή
 • Σχεδιασμός και προώθηση ολοκληρωμένων τουριστικών πακέτων με μαγευτικά τριήμερα, με προτάσεις που να αφορούν όλη την Περιφέρειά μας, να αξιοποιούν και να προωθούν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα ανάλογα με την εποχή και τα όσα συμβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία.
 • Ενιαίο Πρόγραμμα Προβολής – Προώθησης (internet, έντυπα, φυλλάδια, …)
 • Προώθηση δημιουργίας ενός ενιαίου τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού που θα προβάλλει τον τόπο μας και τους ανθρώπους του.
 • Διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα πολιτισμού, αγροτουρισμού, παραδοσιακών εκδηλώσεων, κ.α.

 

 • Στήριξη της δημιουργίας δικτύου Συμβουλίων Απόδημων Δυτικομακεδόνων – Υλοποίηση Προγραμμάτων φιλοξενίας απόδημων ομογενών

 

 • Στήριξη Αθλητικών Υποδομών και Δραστηριοτήτων
 • Στήριξη οργάνωσης αγώνων σχολικών αγώνων και αγώνων κολύμβησης (πανελλήνιων, περιφερειακών, τοπικών)
 • Στήριξη οργάνωσης ΔυτικοΒαλκανικών εκδηλώσεων – αγώνων
 • Στήριξη προγραμμάτων άθλησης για όλους
 • Στήριξη της δημιουργίας αθλητικών υποδομών για ΑμεΑ
 • Στήριξη δημιουργίας Αθλητικού Κέντρου αντισφαίρισης Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Β6. Περιβάλλον – Βελτίωση Ποιότητας ζωής

 

 • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα συστηματικού ελέγχου αέρα, νερών και εδάφους – Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων και ενημέρωση των πολιτών
 • Προώθηση – ολοκλήρωση των μετεγκαταστάσεων των οικισμών από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ.

 

 • Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με δράσεις:
 • απασχόλησης για ειδικές ομάδες ανέργων και βελτίωσης των κοινωνικών υποδομών,
 • στήριξης της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας,
 • με αναπλάσεις εισόδων των Πόλεων, πλατειών, παιδικών χαρών – μετατροπής πάρκων σε χώρους δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών
 • Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Περιαστικής Ανάπλασης Πόλεων
  • Δημιουργίας οργανωμένων πολυχώρων δραστηριοτήτων αναψυχής και δημιουργικής αγροτικής απασχόλησης στα αστικά συγκροτήματα της Περιφέρειας
 • βιώσιμης αστικής κινητικότητας και ολοκληρωμένων προγραμμάτων λειτουργικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
 • δημιουργίας Πρότυπων Στεγασμένων Λαϊκών Αγορών με οργανωμένες θέσεις για τους εμπόρους και πωλητές, με όμορφους διαδρόμους κυκλοφορίας, με κάδους συλλογής απορριμμάτων, με αναψυκτήρια και τουαλέτες, με ευκολίες πρόσβασης για όλους τους πολίτες, με χώρους στάθμευσης.

 

 • Στήριξη δράσεων προστασίας και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών – Δημιουργία Βιώσιμων Φορέων Διαχείρισης για τις προστατευόμενες περιοχές μας
 • Εφαρμογή δράσεων για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων
 • Ολοκλήρωση των δράσεων για την κατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών δικτύων ύδρευσης
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης
 • Συνεχής ποιοτικός έλεγχος του πόσιμου νερού για τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών σε όλους τους οικισμούς των Δήμων μας.
 • Έρευνα – εφαρμογή προγράμματος εναλλακτικής μελλοντικής δια βίου διασφάλισης της υδροδότησης των πόλεων και των χωριών μας

 

 • Ολοκλήρωση των δράσεων κατασκευής αποχετευτικών δικτύων και σύνδεσης με Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – προστασία και αναβάθμιση ευαίσθητων υδατικών οικοσυστημάτων.
 • Δημιουργία Περιφερειακού Φορέα Συντήρησης και Λειτουργίας των Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων.

 

 • Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα αντιπλημμυρικής προστασίας και πρόληψης κινδύνων σε αγροτικές εκτάσεις και στους οικισμούς
 • Ολοκληρωμένο Σχέδιο Πρόληψης – Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Έκτακτων Αναγκών

 

 • Στήριξη των δράσεων και ολοκλήρωση του πρωτοποριακού έργου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας με έμφαση στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών
 • Στήριξη του σχεδιασμού και εφαρμογής ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανακύκλωσης
 • Παρεμβάσεις για την ορθολογική διαχείριση της ιλύος των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων
 • Στήριξη δράσεων για ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διατήρησης της Καθαριότητας των Πόλεων και των Χωριών μας
 • Στήριξη των δράσεων για τη διαχείριση αδέσποτων σκύλων

 

 • Στήριξη προγραμμάτων αναδασώσεων και περιβαλλοντικής «θωράκισης» των Πόλεων και των Χωριών μας
 • Στήριξη των δράσεων για τη δημιουργία Αντιπυρικών Ζωνών Προστασίας και δασικής προστασίας

 

 • Στήριξη ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Περιβαλλοντικών Εκδηλώσεων (δράσεις αναδασώσεων, Ανθοκομικές Εκθέσεις, Εκδηλώσεις Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας, Εκδηλώσεις Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, …)

 

 

Β7. Μεταφορές – Συγκοινωνίες

 

 • Ολοκλήρωση του κάθετου άξονα Νίκης Φλώρινας – Εγνατίας
 • Κατασκευή κάθετου άξονα Κοζάνης – Λάρισας και σύνδεση με τον άξονα ΠΑΘΕ
 • Προώθηση της κατασκευής του Κεντρικού Οδικού Άξονα Ε65 (Τρίκαλα – Παναγιά Γρεβενών – σύνδεση με Εγνατία
 • Ολοκλήρωση Περιφερειακού Οδικού Δικτύου πρόσβασης στην Εγνατία και τους Κάθετους Άξονες.
 • Κατασκευή οδικού δικτύου σύνδεσης Γρεβενών – Βασιλίτσας.
 • Ανάπτυξη οδικού δικτύου σύνδεσης των επιχειρηματικών περιοχών και των περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με το κύριο οδικό δίκτυο
 • Ανάπτυξη των ολοκληρωμένου οδικού δικτύου σύνδεσης των ορεινών περιοχών και πρόσβασης με την Εγνατία και τους Κάθετους άξονες για τη στήριξη της ανάπτυξης του τουρισμού – δυτικός ορεινός τουριστικός οδικός άξονας
 • Ολοκληρωμένο σχέδιο ενιαίας σήμανσης οδικού δικτύου για τη σωστή και ασφαλή ενημέρωση των επισκεπτών για τους προορισμούς της Δυτικής Μακεδονίας

 

 • Σχεδιασμός και Εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής και Περιφερειακής Κινητικότητας για τη βελτίωση των συγκοινωνιών, των μεταφορών και των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας και των στόλων εξειδικευμένων οχημάτων, όπως τα απορριμματοφόρα, με δράσεις καθιέρωσης νέων τύπων οχημάτων και εναλλακτικών καυσίμων για τη μείωση της ρύπανσης.

Δεν είναι σωστό το λεωφορείο της Καστοριάς να πηγαίνει στην Αθήνα μισοάδειο και να μην παίρνει επιβάτες και από Κοζάνη. Δεν μπορεί οι μεταφορικές να κάνουν δρομολόγια με μισά φορτία και να μην συνεργάζονται περιφερειακά.

Δεν είναι λογικό να πηγαίνεις στην Ευρώπη με 30€ και να θέλεις 50€ για να πας στην Αθήνα. Η απελευθέρωση των μεταφορών τα επόμενα χρόνια θα φέρει αλλαγές στο καθεστώς των αστικών συγκοινωνιών και των ΚΤΕΛ και η Περιφερειακή Αρχή δεν πρέπει να αφήσει να κινδυνεύσει ένας τόσο σημαντικός κλάδος.

 

 

Γ. Φιλική Περιφέρεια

 

 

Γ1. Αποτελεσματική Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

 

 

Η νέα Περιφερειακή Αρχή καλείται να υλοποιήσει ένα σύνθετο και πολύπλοκο έργο.

Αν λάβουμε υπόψη βέβαια και τις δεκάδες νέες αρμοδιότητες που έχουν προστεθεί από την μεταφορά αρμοδιοτήτων από τα Υπουργεία και τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην Περιφερειακή Αρχή, τότε γίνεται γρήγορα αντιληπτό στον καθένα μας ότι η νέα Περιφερειακή Αρχή πρέπει να στηρίξει το έργο της στην οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της και στη στελέχωση με το κατάλληλο προσωπικό, έτσι ώστε αφενός να μπορεί να εξυπηρετεί άμεσα και φιλικά τους πολίτες σε όλες τις υποθέσεις και τις συναλλαγές με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας και αφετέρου να υλοποιεί ποιοτικά και αποτελεσματικά το αναπτυξιακό έργο της, να ενδυναμώνει την τοπική οικονομία και να βελτιώνει την καθημερινότητα του Πολίτη.

 

 • Σχεδιασμός και Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας για το σύνολο των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας του μέλλοντος καλείται μέσα από την ανάλυση των δομών και της λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης όπως αυτή ανασχεδιάστηκε με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» να υποστεί μία βαθειά και προοδευτική ποιοτική μεταρρύθμιση (οργανωτική – διοικητική – λειτουργική), προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώνει αποτελεσματικά, στις υπό μετάλλαξη κοινωνίες, την αποστολή της.

Πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται με διαφάνεια το υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης και να χειρίζεται αποτελεσματικά τις πολιτικές, που αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων της, τις οποίες οι φορείς και οι πολίτες έχουν αναθέσει και έχουν αναπτύξει μεγάλες προσδοκίες.

 

Μέσα από τη βελτίωση των δομών του ελαχιστοποιεί ή/και εξαλείφει τα διοικητικά εμπόδια στην ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων στο χώρο αρμοδιότητάς της και μετατρέπεται σε σπονδυλική στήλη της οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας.

 

Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ένα σύστημα οργάνωσης των υπηρεσιών σύμφωνα με τις αρχές των πρότυπων ποιότητας κατά ISO και τις σύγχρονες αντιλήψεις και αρχές διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισμών.

 

 • Νέα Αντίληψη – Νέα Δράση – Σύγχρονη Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσιών

Μηδενική ταλαιπωρία Πολιτών.

Σωστά με την πρώτη φορά.

Υπηρεσίες μιας στάσης.

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

 • Ανάπτυξη Ενιαίου Συνεκτικού και Αποτελεσματικού Συστήματος Εξυπηρέτησης των Πολιτών

Ενιαία συνεκτική Περιφέρεια με Πολίτες που διαμένουν σε διάφορες πόλεις και χωριά και εξυπηρετούνται με ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα εξυπηρέτησης

 • Ορθολογικός σχεδιασμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας – Διάρθρωση Υπηρεσιών, Επιτροπών με ομοειδείς ομάδες δράσεων
 • Επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας
 • Ολοκληρωμένο σχέδιο κατάλληλης στελέχωσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας
 • Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας για το σύνολο των υπηρεσιών της Περιφέρειας
 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση Συστημάτων Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Υπηρεσιών της Περιφέρειας
 • Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διεύρυνση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονική διαχείριση των λειτουργιών της Περιφέρειας:
 • Συνεδριάσεις – Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων (Περιφερειακό Συμβούλιο, Περιφερειακές Επιτροπές)
 • Στατιστικά στοιχεία και δεδομένα ανά τομέα ανάπτυξης
 • Αιτήματα πολιτών ανά κατηγορία και παρακολούθηση της πορείας ολοκλήρωσής τους
 • Ηλεκτρονική Δικτύωση Υπηρεσιών της Περιφέρειας

 

 • Εμπλουτισμός και λειτουργικότητα της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της Περιφέρειας
 • με πλήρη ενημέρωση και διαφάνεια των λειτουργιών της Περιφέρειας για όλους τους πολίτες (πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας, τις προσλήψεις προσωπικού, το αναπτυξιακό έργο της Περιφέρειας, τις δημοπρασίες, τις προμήθειες, τα αιτήματα των πολιτών, τα στατιστικά στοιχεία, τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Περιφερειακών Επιτροπών, τον προγραμματισμό και τον απολογισμό, κ.α.)
 • με πλήρη ολοκληρωμένη παρουσίαση του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου, των εκδηλώσεων και των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων της Περιφέρειάς μας
 • με δυνατότητα παρακολούθησης on- line διαφόρων εκδηλώσεων (εκλογικές διαδικασίες, συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας, κ.α.)
 • με δυνατότητα διαρκούς κατάθεσης προτάσεων των πολιτών για τη βελτίωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη της Περιφέρειας
 • Προγράμματα συνεχούς κατάρτισης των αιρετών και των στελεχών της Περιφέρειας (αναπτυξιακός σχεδιασμός, υλοποίηση αρμοδιοτήτων, ηλεκτρονική διακυβέρνηση)

 

 • Δημιουργία νέων αποτελεσματικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας
 • Οργανώνουμε τον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό της Περιφέρειας για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Δημιουργούμε Μόνιμες Ομάδες Αναπτυξιακού Σχεδιασμού σε όλους τους τομείς ανάπτυξης, με τη συμμετοχή των Δήμων και των κοινωνικών – οικονομικών φορέων της Περιφέρειας, έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια και ολοκληρωμένη εικόνα της αναπτυξιακής πορείας από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση και τη συνεχή παρακολούθηση της πορείας ανάπτυξης με συγκεκριμένους στόχους και δείκτες αποτελεσμάτων, στους οποίους κυρίαρχη θέση έχει η απασχόληση.
 • Στατιστική Υπηρεσία Καταγραφής και Επεξεργασίας Πρωτογενών Αναπτυξιακών Δεδομένων
 • Δημιουργία Δικτύου Τοπικών Εθελοντικών Ομάδων Πυροπροστασίας, Προστασίας και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος
 • Ολοκληρωμένος Αναπτυξιακός Σχεδιασμός Αξιοποίησης Ακίνητης περιουσίας

 

 

Αποτελεσματικότερες Υπηρεσίες της Περιφέρειας

Αμεσότερη Εξυπηρέτηση των Πολιτών, των Επιχειρηματιών, των Αγροτών

Ανταγωνιστικότερη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Γ2. Συμμετοχική Συνδιαχείριση

 

Η ανάπτυξη ενός τόπου αφορά όλους τους πολίτες που ζουν και δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν.

Η νέα περιφερειακή αρχή έχει ως προτεραιότητα την ενεργοποίηση των Πολιτών για τις υποθέσεις της Περιφέρειας.

Ακούει και να συμβουλεύεται τον Πολίτη και επιδιώκει τη συμμετοχή των Πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Περιφέρεια.

Κάνει την Περιφέρειά μας δυναμικό οργανισμό, κύτταρο Δημοκρατίας, μέσο έκφρασης της δημιουργικής φαντασίας μας και όχι μηχανισμό εκμετάλλευσης της εξουσίας και είσπραξης τελών.

Οι Πολίτες αναθέτουν στην Περιφερειακή Αρχή τη διαχείριση και την ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Οι Πολίτες χρηματοδοτούν τις λειτουργίες και τα έργα της Περιφέρειας.

Η Περιφέρεια υπηρετεί με όλες τις δυνάμεις και με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες και τις υποθέσεις των πολιτών.

Η Περιφέρεια φροντίζει διαρκώς για την ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου και των πολιτών με ποιοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Οι Πολίτες πρέπει να γνωρίζουν πως αξιοποιούνται τα χρήματά τους.

Η Περιφέρεια δίνει λογαριασμό και για το τελευταίο € που αξιοποιεί.

 • Ενημερώνουμε σε συνεχή βάση τους Πολίτες για τις λειτουργίες και το έργο της Περιφέρειάς μας.
 • Δημιουργούμε τη Γραμμή Πληροφόρησης σε συνεχή βάση για όλα τα θέματα και τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας.
 • Συντάσσουμε τον Οδηγό του Πολίτη για να γνωρίζουν όλοι οι Πολίτες με απλό και κατανοητό τρόπο το σύνολο των υπηρεσιών, των αρμοδιοτήτων, τις διαδικασίες διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα.
 • Δίνουμε τη δυνατότητα συνεχούς Κατάθεσης Προτάσεων από όλους τους Πολίτες για την καλύτερη λειτουργία και την ανάπτυξη της Περιφέρειας.
 • Εφαρμόζουμε την Ψηφιακή Δημοκρατία και δίνουμε τη δυνατότητα στους Πολίτες να αναλάβουν δράση. Δημιουργούμε την ψηφιακή διαβούλευση για τα θέματα διακυβέρνησης της Περιφέρειας. Οργανώνουμε δημόσιους χώρους πρόσβασης στο διαδίκτυο για όλους τους πολίτες.
 • Δίνουμε τη δυνατότητα Παρακολούθησης online των Συνεδριάσεων των Συλλογικών Οργάνων και κατάθεσης των απόψεων των πολιτών για τα θέματα της Περιφέρειας.
 • Διοργανώνουμε Τακτικά Αναπτυξιακά Συνέδρια με τη συμμετοχή Φορέων και Πολιτών για τον απολογισμό της πορείας των αναπτυξιακών προγραμμάτων και τον προγραμματισμό των επόμενων δράσεων και ενεργειών.
 • Συντάσσουμε και δημοσιοποιούμε τον Ετήσιο Δημόσιο Απολογισμό για να γνωρίζει ο κάθε πολίτης την πορεία των έργων, των δράσεων, των ενεργειών, της ανάπτυξης και της οικονομικής κατάστασης της Περιφέρειάς μας.

 

Μαζί με τους Πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας διαμορφώνουμε

τις αναπτυξιακές επιλογές της Περιφέρειάς μας, τα έργα, τις δράσεις

που αλλάζουν τη ζωή μας και διαμορφώνουν το μέλλον του τόπου μας και των παιδιών μας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού μας

Θέλω μέσα απ΄ την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία. Τιμάει τους συνεργάτες μου και μένα, μας δίνει δύναμη και ενισχύει την πίστη μας πως ο αγώνας που θα δώσουμε όλοι μαζί θα είναι νικηφόρος. Είναι ένας αγώνας που έναν και μοναδικό στόχο έχει. Να φέρει την ελπίδα στη Δυτική Μακεδονία. Την ελπίδα πως κλείνει, επιτέλους, ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών και ανοίγουν νέοι δρόμοι. Την ελπίδα ότι Ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε και να χτίσουμε το κοινό μας μέλλον. Ένα μέλλον που θα πατάει στο σταθερό οικοδόμημα της Ευρώπης των Περιφερειών. Έναν χώρο που τον ξέρω καλά.

Πρώτα στην Ευρώπη των Περιφερειών, με τον θεσμικό μας ρόλο ως Περιφερειακή Αρχή, θα μιλήσουμε απευθείας για τις ίσες ευκαιρίες που πρέπει να έχουν οι Περιφέρειες του Ευρωπαϊκού Νότου. Εκεί θα κάνουμε συμμαχίες για να διεκδικήσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για τον τόπο μας. Αυτή η δυνατότητα που ανοίγει δρόμους  και δημιουργεί ευκαιρίες, δεν αξιοποιήθηκε καθόλου το προηγούμενο διάστημα από την Περιφέρειά μας και ελάχιστα  και από τη χώρα μας συνολικά.

Αν λοιπόν μια αιρετή περιφερειακή Αρχή μπορεί να συνομιλεί απευθείας με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνεται στη χώρα μας με τη διαμεσολάβηση των διορισμένων απ  το κράτος Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Ο  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ έφερε πολλά θετικά, αλλά είναι αλήθεια ότι ο Καλλικράτης δεν τα έκανε όλα καλά. Και αυτό, ένα από τα λάθη που πρέπει οπωσδήποτε να διορθώσουμε. Και αυτό θα είναι μια απ΄ τις βασικές μας διεκδικήσεις απ΄ το κεντρικό κράτος.

Η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ!!!

Ξέρω ότι ξεκινάω από τα δύσκολα. Όμως τίποτα δεν είναι εύκολο πια στην Χώρα και τις Περιφέρειές της. Η κρίση τα άλλαξε όλα και εμείς πρέπει πάλι ‘όλα να τα αλλάξουμε  για να βγούμε απ΄ αυτήν. Και φυσικά πρέπει να μιλήσουμε, σοβαρά, για ανάπτυξη. Και ΑΝΑΠΤΥΞΗ σημαίνει τρία πράγματα: ΠΟΡΟΙ- ΑΝΘΡΩΠΟΙ- ΣΧΕΔΙΟ.

Μέχρι σήμερα οι πόροι δεν μας έλειψαν. Μάλιστα είχαμε και έναν παραπάνω απ΄ ό,τι οι άλλες περιφέρειες. Τον Τοπικό Πόρο. Όμως οι πόροι αυτοί κατασπαταλήθηκαν και σκορπίστηκαν αποδίδοντας ελάχιστα. Ούτε οι άνθρωποι μας έλειψαν. Οι άνθρωποί μας είναι ικανοί και άξιοι. Άνθρωποι που ξέρουν να παράγουν και να προοδεύουν, αρκεί να είναι και να λειτουργούν ενωμένοι. Κάποιοι φρόντισαν για το αντίθετο. Να τους χωρίζουν και να τους διαιρούν. Και πάμε στο ΣΧΕΔΙΟ. Ναι μας έλειψε το ΣΧΕΔΙΟ. Άγνωστη λέξη. Η υψηλή ανεργία, οι αρνητικοί δείκτες ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΖΟΥΝ. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  καταρρέει. Φτωχαίνει κάθε μέρα και περισσότερο. Χρειάζεται ΑΜΕΣΑ και ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε έτσι. Η Δυτική Μακεδονία πρέπει και μπορεί να πάψει να είναι τελευταία σε όλους τους τομείς. Και ο συνδυασμός μας αυτό ακριβώς θα φέρει. Το σχέδιο που λείπει. Το σχέδιο που μας είναι απαραίτητο για να ξεκολλήσουμε απ΄ τις τελευταίες θέσεις και να πάμε επιτέλους μπροστά. Μέχρι σήμερα προσπάθειες για σχέδια ανάπτυξης έγιναν αρκετές. Απέτυχαν όμως, όπως εκ του αποτελέσματος φαίνεται, για δύο βασικούς λόγους

   – Ο πρώτος είναι ότι ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη δεν μπορεί να προκύψει από «μηχανιστικές διαδικασίες» που ξεκινούν και τελειώνουν μέσα σε γραφεία συμβούλων. Ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη πρέπει να στηρίζεται στο δημοκρατικό διάλογο, να αφουγκράζεται ιδέες, να ενσωματώνει προτάσεις και να απαντά σε πραγματικά προβλήματα, έτσι ώστε στη συνέχεια να έχει την απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για την εφαρμογή του.

   – Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ένα σχέδιο για την ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι απλά ένας κατάλογος επιθυμητών στόχων. Ένα Σχέδιο πρέπει να έχει ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ να ΒΑΖΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ.

Μια στρατηγική που να λέει από πού αρχίζουμε, πως συνεχίζουμε και πως ολοκληρώνουμε. Με ποιους πόρους και με ποιες δομές. Με ποια βήματα και με ποιο χρονοδιάγραμμα. Με ποιανού ευθύνη για κάθε βήμα και με ποιο μηχανισμό. Αυτό σημαίνει σχέδιο.

Όταν μου έγινε η τιμητική πρόταση να ηγηθώ αυτού του συνδυασμού, ήξερα πως ο αγώνας που θα είχαμε μπροστά μας, δεν θα ήταν εύκολος. Μου το επιβεβαίωσαν γνωστοί, συγγενείς και φίλοι και το πρώτο που με ρώτησαν ήταν αν ξέρω πόσο δύσκολο είναι αυτό που πάω να κάνω. Φυσικά και το ξέρω. Εδώ ζω, είμαι μια από σας, αγαπάω όσο και σεις τον τόπο μας, μοιράζομαι μαζί σας τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες αγωνίες. Γι΄  αυτό, το να μπω σ΄ αυτή τη μάχη, είναι χρέος μου. Όταν η εγγονούλα μου ακουμπάει το κεφαλάκι της στον ώμο μου, τα ΓΙΑΤΙ εξαφανίζονται. Υπάρχει μόνο το ΧΡΕΟΣ. Και το να μπω σ΄ αυτόν τον αγώνα είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για να μεγαλώσουν στον τόπο  όπου γεννήθηκαν τα παιδιά και τα εγγόνια μας, για να μείνουν εδώ οι νέοι μας, γιατί εδώ θέλουν να ζουν και εδώ θέλουν να δουν να ανθίζουν  και τα δικά τους όνειρα.

Επαγγελματίας της πολιτικής δεν είμαι…. Λένε ότι είμαι  «Τεχνοκράτης». Αν αυτό σημαίνει ότι μπορώ να κάνω τη θεωρία πράξη τότε ΝΑΙ ΕΙΜΑΙ. Αν πάλι σημαίνει ότι ξέρω να ξεκινάω από το Όραμα και τους κοινούς στόχους, να βάζω προτεραιότητες, να σχεδιάζω στρατηγικές και να φθάνω στο αποτέλεσμα τότε ΝΑΙ ΕΙΜΑΙ. Όμως και ένας πολιτικός αυτό δεν πρέπει να κάνει;

Αν πάλι σημαίνει ότι ξέρω να λειτουργώ με ανθρώπους, είναι αλήθεια ότι έχω διοικήσει συλλογικά όργανα και υπηρεσίες,  στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα και ΝΑΙ ΤΟ ΚΑΝΩ ΚΑΛΑ. Όμως και ένας Περιφερειάρχης αυτό δεν πρέπει να κάνει; Μετανάστευσα σε νεαρή ηλικία: μου έδωσε αυτοπεποίθηση και ταπεινότητα, ανεκτικότητα και άλλη αντίληψη για τη ζωή. Έμαθα από πολύ νωρίς ότι υπάρχουν και άλλες οπτικές εκτός από τη δική μου, άλλες κουλτούρες. Ίσως γι αυτό τρία πράγματα δεν ανέχομαι στη ζωή μου: τον ρατσισμό πρώτα, την αλαζονεία και την αυθάδεια.

Δεν έχω και δεν είχα ποτέ το άγχος να «κτίσω» πολιτικό προφίλ. Πιστεύω ότι αυτό σε αλλοτριώνει ως άνθρωπο. Γι αυτό δεν διστάζω να μπω σε δύσκολες μάχες, ακόμη και αν «τσαλακωθώ». Μου αρκεί, να με εμπνέει και να με παθιάζει ο στόχος. Και ο στόχος να δώσουμε όλοι μαζί ενωμένοι ΕΛΠΙΔΑ ξανά στον τόπο μας, μιλάει στην καρδιά και στο μυαλό μου και με στρατεύει. Γι αυτό  Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούν με αυτό που μου είπαν κάποιοι φίλοι: μα δεν σκέφτεσαι το πολιτικό σου προφίλ; Είναι καιρός για τέτοια ρίσκα; Όλα μου τα χρόνια, σε όποια θέση και αν βρέθηκα, πάντοτε μάζευα τα μανίκια και έπεφτα με τα μούτρα στη δουλειά. Αυτό είναι το δικό μου προφίλ.

Μ΄ αυτό με γνωρίσατε. Γι αυτό ζητώ να με στηρίξετε. Εμένα και το συνδυασμό μας.

Όσο για το ρίσκο. Πού είναι το ρίσκο λοιπόν; Μήπως είναι στο ότι όταν εκλεγεί ο συνδυασμός μας και πιάσει δουλειά στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, θα καταφέρει να αποδείξει πολύ σύντομα πως και πόρους είχαμε, και ανθρώπους, αλλά μας έλειπε το σχέδιο και η πολύ δουλειά για να ξεκολλήσουμε και να πάμε μπροστά; Ναι, αυτό είναι ένα ρίσκο, αλλά όχι για τους συνεργάτες μου και μένα. Είναι για όσους δηλώνουν απόντες απ΄ αυτή τη μάχη, γιατί ξέρουν πολύ καλά πως η ιστορία γράφεται απ  τους παρόντες. Και παρόντες είναι οι πολίτες, είναι οι άνθρωποι της Δυτικής Μακεδονίας που κουράστηκαν απ  τα πολλά λόγια και θέλουν επιτέλους να δουν να γίνονται και έργα.

Έργα που θα βάλουν τέλος
– Στην πρωτιά μας στην ανεργία
– Στη μείωση των επιχειρήσεων που τα τελευταία χρόνια έφτασε να κλείνουν η μία στις δύο
– Στη μείωση της γεωργικής παραγωγής που έφτασε στο 40%
– Στη μείωση του κτηνοτροφικού τομέα που έφτασε σχεδόν στο 80%
– Έργα που θα μας ξεκολλήσουν απ΄ την τελευταία θέση
– Στους δείκτες του τουρισμού
– Στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ
– Στα ποσοστά των αρδευόμενων εκτάσεων.

Αν ρωτήσει κανείς το σημερινό Περιφερειάρχη τον κ. Δακή για το ποιος φταίει για όλα αυτά θα απαντήσει με μεγάλη ευκολία πως φταίει η ύφεση,  το μνημόνιο, η οικονομική κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας και φυσικά και την περιοχή μας. Θα έχει πει όμως μόνο ένα μικρό μέρος της αλήθειας. Γιατί ολόκληρη η αλήθεια λέει ότι ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΚΑΜΕ ΤΟΝ ΠΟΡΟ. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑ. Γιατί πρέπει να θυμίσω πως η Δυτική Μακεδονία, και ο Νομός Κοζάνης βέβαια, ήταν  απ΄ τις πρώτες, περιοχές της χώρας που μπήκαν σε ύφεση απ΄ το 2008. Την περίοδο δηλαδή που ο κ. Δακής ήταν Νομάρχης Κοζάνης. Και την ώρα που οι επιχειρήσεις στραγγαλίζονταν από έλλειψη ρευστότητας και έκλειναν η μία πίσω από την άλλη ο κος Δακής έκανε καμπαναριά. ΝΑΙ μια ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΑ, όπως χρόνια ολόκληρα κάναν οι παππούδες μας και οι γονείς μας. Αλλά πρώτα φοράς παπούτσια στα πόδια σου και μετά φοράς γραβάτα, όπως σοφά έγραψε πριν από λίγες μέρες ένας απλός κτηνοτρόφος από το Λιβαδερό. Και εμείς παπούτσια πρέπει να βάλουμε, εισόδημα πρέπει να δώσουμε στην κοινωνία.

Γιατί ακόμα μένουν μισά Έργα που θα βοηθούσαν στην ανάσχεση της ύφεσης και της ανεργίας καθώς και αναπτυξιακά ήταν και θέσεις εργασίας δημιουργούσαν. Αυτή τη Τακτική, ακολούθησε δυστυχώς και στη θητεία του στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση ο κ. Δακής με αποτέλεσμα να μην κουνιέται τίποτα στη Δυτική Μακεδονία.

Κανένα αναπτυξιακό έργο δεν ολοκληρώθηκε.

– Ο διευρωπαϊκός κάθετος άξονας της Εγνατίας μέχρι τη Φλώρινα και τα σύνορα της Νίκης μένει μισός.
– Το τμήμα του δρόμου Κοζάνης Λάρισας δεν το άγγιξαν καν. ή για να είμαι ακριβής απαιτήθηκαν 8 χρόνια για να διαπλατυνθεί ένα κομμάτι δύο χιλιομέτρων!
– Τα αρδευτικά έργα παραμένουν μισοτελειωμένα.
– Ο δρόμος Γρεβενά – Βασιλίτσα, κομβικής σημασίας για το χιονοδρομικό κέντρο, «παγωμένος».
– Το Πανεπιστήμιο επίσης παγωμένο. Θα μπορούσε να ξεκινήσει τουλάχιστον ο δρόμος σύνδεσης και οι υποδομές στο πλαίσιο ενός συνεχιζόμενου έργου.
– Οι δράσεις ανακούφισης της φτώχειας μηδενικές.
– Οι δράσεις για την ανεργία περιορισμένες στα αναποτελεσματικά πεντάμηνα.

Μετά απ΄ όλα αυτά μπορεί κανείς να μιλά για προσωπικό πολιτικό προφίλ και για ρίσκο; Υπάρχει πιο μεγάλο ρίσκο απ΄ το να αφήσουμε αυτή την κατάσταση να συνεχιστεί; Απ΄  το να συνεχίσουμε να μετράμε χαμένες ευκαιρίες και να βλέπουμε τα παιδιά μας να μαραζώνουν στις καφετέριες και να τα αποχαιρετάμε που θα φεύγουν αναζητώντας αλλού την τύχη τους; Απ΄ το να αναθέσουμε τις τύχες μας σε ανθρώπους που τώρα προσπαθούν να μάθουν την περιοχή και τα προβλήματα της; Απ΄ το να αναλωνόμαστε σε κηρύγματα μίσους και εμφυλίου πολέμου, όταν σήμερα έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη ο ένας τον άλλο και η πραγματική μας δύναμη είναι η ενότητα των δυνάμεων μας;

Παρά τα προβλήματα της η Δυτική Μακεδονία παραμένει ένας ευλογημένος τόπος. Ένας τόπος όπου έζησαν και πρόκοψαν άνθρωποι που μπορεί να μην κάθισαν ποτέ σε θρανίο, αλλά μιλούσαν δύο, τρεις και τέσσερις γλώσσες, ζούσαν αρμονικά και δημιουργούσαν με τους διπλανούς τους. Σήμερα, που όλοι εμείς οι Δυτικομακεδόνες μιλούμε την ίδια γλώσσα, ανεξάρτητα απ  την καταγωγή του καθενός, είναι δυνατόν να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε, να συμφωνήσουμε στα αυτονόητα και σε όσα πραγματικά μας ενώνουν; Είναι δυνατόν εδώ στη Δυτική Μακεδονία με ανθρώπους ικανούς, στην αυτοδιοίκηση και τους κοινωνικούς φορείς, που τίμησαν τους θεσμούς που υπηρέτησαν  και που σήμερα πολλοί από αυτούς είναι εδώ, άνθρωποι που κουβαλούν ιστορικά πρωτοποριακές Περιφερειακές Πρωτοβουλίες όπως η ΑΝΚΟ,  η ΔΙΑΔΥΜΑ και η Τηλεθέρμανση, που κατάφεραν να είναι πρότυπα για τη Χώρα , να μην μπορούμε σήμερα να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο για να σώσουμε τον τόπο μας;

Δεν μπορώ να δεχθώ κάτι τέτοιο και είναι χρέος του καθενός από μας να μην το δεχθεί. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε πως για να πάμε μπροστά, για να βαδίσουμε στο δρόμο της ανάπτυξης, μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Να είμαστε ενωμένοι. Αφήνοντας πίσω μας όσους απέδειξαν ότι δεν μπορούν. Αφήνοντας πίσω μας όσους προσπαθούν να μας διχάσουν. Παίρνοντας την απόφαση να μπω σ΄ αυτό τον αγώνα το κίνητρό μου και η πίστη μου είναι ότι ΜΠΟΡΟΥΜΕ να αλλάξουμε τη μοίρα μας. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας,  διαμορφώνουμε τις περιφερειακές μας προτεραιότητές και βήμα – βήμα χτίζουμε το κοινό μας μέλλον. Ένα μέλλον όπου κυρίαρχη θέση θα έχει η ενιαία Δυτικομακεδονική συνείδηση.

Έχετε ακούσει πολλές φορές να γίνεται λόγος για Δυτικομακεδονική συνείδηση, αλλά το θέμα είναι πώς θα το πετύχουμε. Εύκολα λέγεται, δύσκολα γίνεται. Κι όμως, ο δρόμος έχει ανοίξει και το παράδειγμα υπάρχει. Όταν η δημοτική αρχή της Κοζάνης υλοποιούσε τα προγράμματα της μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων και της ανακύκλωσης, δεν τα κράτησε μόνο για το Δήμο της. Φρόντισε να εξαπλωθούν σ΄ όλη τη Δυτική Μακεδονία και έτσι μπήκαν οι βάσεις για τη δημιουργία της ΔΙΑΔΥΜΑ που δεν έλυσε απλώς το πρόβλημα των απορριμμάτων σ΄ όλη την Περιφέρεια και προστάτευσε το περιβάλλον κάνοντας τη παράδειγμα προς μίμηση, αλλά γλίτωσε και τη χώρα απ΄  τα πρόστιμα που πληρώνει ακόμα στην Ε.Ε. για όσα τριτοκοσμικά συμβαίνουν σε άλλες περιοχές, όπου βλέπουμε διχασμένες τοπικές κοινωνίες να μάχεται η μια την άλλη. Πρόστιμα μεγάλα και βαριά που τα πληρώνουμε όλοι μας, ακόμα και εμείς.

Ήμουνα τυχερή που είχα την ευκαιρία να ξεκινήσω και να συμμετέχω σ΄  αυτήν την προσπάθεια, όπως και σε άλλες που έβαζαν αυτή τη λογική. Τη λογική ότι όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα. Χωρίς στείρους τοπικισμούς. Χωρίς άδικους αποκλεισμούς. Χωρίς μεγάλα και παχιά λόγια. Με σχέδιο, δουλειά και σωστή αξιοποίηση των πόρων φθάσαμε να ανακυκλώνει ο Δήμος Κοζάνης μόνος του, ποσότητες χαρτιού που αναλογούσαν στο λεκανοπέδιο Αττικής. Γι αυτό κατεβαίνω. Να  βάλουμε όλοι μαζί ένα σχέδιο. Να βάλουμε στο τραπέζι τις περιφερειακές μας προτεραιότητές, να κατευθύνουμε εκεί τους πόρους και βήμα – βήμα να το εφαρμόσουμε.

Με Δυτικομακεδονική συνείδηση και ενωμένοι.

Τις επόμενες μέρες θα εξειδικεύσουμε το πρόγραμμά μας για κάθε περιοχή και για όλους τους τομείς. Μέσα από τις ομάδες εργασίας που δημιουργούμε θα διαβουλευθούμε με τους  φορείς και τους πολίτες για να καταλήξουμε σε ένα τελικό συνεκτικό σχέδιο. Αυτό το σχέδιο θα ξετυλίξει ο συνδυασμός μας κατά την προεκλογική περίοδο. Ένα σχέδιο που θα είναι δεσμευτικό για την παράταξή μας από όποια θέση και αν βρεθούμε στις εκλογές.

Το προγραμματικό μας σχέδιο, που θα τεθεί στη διάθεση των ομάδων εργασίας για συζήτηση προκειμένου συμπληρωμένο και με άλλες προτάσεις να αποτελέσει το πλαίσιο του διαλόγου, θα καλύπτει όλους τους τομείς.

Ένα πρόγραμμα για την Περιφέρεια δεν μπορεί να μην ξεκινάει από την υγεία. Σειρά μελετών δείχνει ότι ο συχνότερος λόγος των επισκέψεων των Δυτικομακεδόνων στη Θεσσαλονίκη είναι για ιατρικούς λόγους. Οι υποδομές που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για να εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μέσα από διάλογο με τον ιατρικό κόσμο της περιοχής. Έτσι αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη μιας Περιφερειακής Αρχής. Να διασφαλίζει την υγεία των πολιτών σχεδιάζοντας έγκαιρα προκειμένου να είμαστε έτοιμοι όταν η εποπτεία των Νοσοκομείων περάσει στις περιφέρειες .
Είμαστε η μοναδική ίσως Περιφέρεια στη Χώρα που δεν πληρώνει πρόστιμα στην ΕΕ για τη διαχείριση των απορριμμάτων της και αστικών λυμάτων. Αυτή την 5ετία έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση. Να δημιουργήσουμε ΔΥΝΑΤΟΥΣ και ΒΙΩΣΙΜΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ για τις προστατευόμενες περιοχές μας. Και να διαχειριστούμε με σύγχρονα εργαλεία και αποτελεσματικά τα νερά μας.
Ο τομέας της εκπαίδευσης δεν είναι απλά σημαντικός, αλλά από τους βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη μας. Οι επιτυχίες των ανθρώπων μας στα γράμματα είναι γνωστές. Η Δ.Μ. μπορεί να γίνει μια πιλοτική Περιφέρεια στη λειτουργία των Ολοήμερων Σχολείων. Τα παιδιά όλης της Περιφέρειας ανεξάρτητα από το αν κατοικούν στην ύπαιθρο ή στις κωμοπόλεις πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και υποδομών. Το ζωντάνεμα της υπαίθρου περνά εκτός από την απασχόληση και από την δυνατότητα νέων ανθρώπων να δημιουργήσουν οικογένεια και να μορφώνουν τα παιδιά τους, δίνοντάς τους ίσες ευκαιρίες.

Στο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ εκτός από τη κατασκευή της Πανεπιστημιούπολης πρέπει να συνεχισθούν οι πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του θεσμού των επώνυμων εδρών που η συμπατριώτισσά μας, η Άννα Διαμαντοπούλου δημιούργησε και να προχωρήσουμε στη δημιουργία αγγλόφωνων τμημάτων για φοιτητές άλλων χωρών.

Θα αναλάβουμε πρωτοβουλία για τη βελτίωση των συγκοινωνιών, εντός και εκτός της περιφέρειας, σε συνεννόηση και συνεργασία με τα ΚΤΕΛ όλης της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο. Δεν μπορεί το λεωφορείο της Καστοριάς να πηγαίνει στην Αθήνα μισοάδειο και να μην παίρνει επιβάτες και από Κοζάνη. Δεν μπορεί οι μεταφορικές να κάνουν δρομολόγια με μισά φορτία και να μην συνεργάζονται περιφερειακά. Δεν μπορεί με 30€ να πηγαίνεις στην Ευρώπη και να θέλεις 50€ για να πας στην Αθήνα.

Η απελευθέρωση των μεταφορών τα επόμενα χρόνια θα φέρει αλλαγές στο καθεστώς των αστικών συγκοινωνιών και των ΚΤΕΛ και η περιφερειακή Αρχή δεν πρέπει να αφήσει να κινδυνεύσει ένας τόσο σημαντικός κλάδος.

Ο κλάδος των κατασκευών έχει γνωρίσει τη μεγαλύτερη ύφεση και έχει συνεισφέρει με το μεγαλύτερο ποσοστό στην ανεργία της Περιφέρειας. Η κατασκευή της 5ης μονάδας και οι Μετεγκαταστάσεις, μαζί με  το πρόγραμμα εξοικονομώ, θα δώσουν ανάσα στον κλάδο. Ειδικά η 5η μονάδα αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα. Πλεονέκτημα που πρέπει να αξιοποιήσουμε απολύτως, διασφαλίζοντας πως κατά το διάστημα της κατασκευής της θα εμπλακούν δικές μας επιχειρήσεις, θα απασχοληθούν δικοί μας άνθρωποι και θα προμηθευτούν υλικά απ΄ την τοπική αγορά.

Όλα αυτά δεν θα γίνουν ούτε με ευχολόγια, ούτε με απειλές, ούτε με δημόσιες σχέσεις. Θα γίνουν με επιχειρήματα και αποδείξεις που θα πείσουν πως στην περιοχή υπάρχει το κατάλληλο δυναμικό για να φέρει σε πέρας με επιτυχία ένα τέτοιο έργο. Θα γίνουν μ΄ αυτό τον τρόπο, γιατί αν κάτι μου έμαθε η μεγάλη εμπειρία που απέκτησα στη συνεργασία μου με ξένους και ειδικά ευρωπαίους είναι πως ακόμα και αυτός που έρχεται αρνητικά προκατειλημμένος σε μια συζήτηση, όταν έχεις σχέδιο και επιχειρήματα στο τέλος πείθεται. Γι΄ αυτό και εμείς θα τους πείσουμε και η νέα μονάδα θα γίνει κυρίως από δικούς μας ανθρώπους.

Η ανακατασκευή των όψεων και των εισόδων  των οικισμών μας που έχουν τουριστική σημασία, θέλουμε να αποτελέσει πρόκληση για τους νέους επιστήμονες και τους τεχνίτες της περιοχής μας και πηγή εισοδημάτων για τον κατασκευαστικό κλάδο

Είμαστε αντίθετοι με τον τεμαχισμό την απαξίωση και τη πώληση του 30% της μικρής ΔΕΗ. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι η ΔΕΗ δεν μπορεί να παραμείνει όπως έχει γιατί ήδη οδηγείται σε απαξίωση και κατάρρευση. Η πρόταση για συνεργασία με αξιόπιστο στρατηγικό Επενδυτή πρέπει να επανεξετασθεί.

Όμως για μας, όποιο σενάριο ακολουθηθεί, υπάρχει ένα μείζον θέμα : Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ.

Να μη βρεθούμε με τσιφλικάδες σε 30 χρόνια από τώρα. Σήμερα ήδη ένα 10% των εδαφών είναι σε χέρια ιδιώτη και η Περιφερειακή Αρχή κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Δεν άνοιξε το θέμα ως όφειλε. Ένα θέμα  που θα χρειασθεί εξειδικευμένη νομική υποστήριξη και σοβαρό αγώνα για να βρει θετική λύση προς όφελος της περιοχής. Μια λύση που πρέπει να διασφαλίζει: την κυριότητα της γης και των νερών, Τις Μετεγκαταστάσεις, το περιβάλλον και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Είναι κυρίαρχο θέμα η ρευστότητα και η ενίσχυσή τους, με επενδυτικά και δανειακά κεφάλαια, εγγυήσεις και Κεφάλαιο Κίνησης. Εργαλεία που γνωρίζω άριστα, αφού τα δημιούργησα, και πάλεψα για να αποτελέσουν επιλέξιμες δράσεις στο ΕΣΠΑ.  Δυστυχώς 2 χρόνια τώρα οι επιχειρήσεις δεν τα έχουν δει. Αν οι τράπεζες τα μπλοκάρουν για τους δικούς τους λόγους , απλά υπάρχει και άλλος δρόμος και τον ξέρω καλά. Αυτό που δεν υπάρχει είναι αντοχές από τις επιχειρήσεις που στραγγαλίζονται.

Η δημιουργία ενός επενδυτικού Περιφερειακού Ταμείου που θα χρηματοδοτεί καινοτόμες επενδυτικές προτάσεις,  είναι στις προτεραιότητές μας.

Κάποτε μια δημόσια επένδυση, η κατασκευή της κουζίνας παραγωγής τροφών για γουνοφόρα ζώα έδειξε το δρόμο αφού μείωσε το κόστος στους εκτροφείς γουνοφόρων ζώων απαλλάσσοντας τους από τις εισαγόμενες τροφές υψηλού κόστους.

Σήμερα από το μηλόξυδο, τις λιαστές ντομάτες, τα αποξηραμένα τσιπς φρούτων για corn flakes, τα έλαια των αρωματικών φυτών για καλλυντικά, τα τρόφιμα, τις  ζωοτροφές κ.α αποτελούν έναν ολόκληρο κατάλογος επενδυτικών προτάσεων που μπορούμε να στηρίξουμε.

Και εδώ θέλω να αναφέρω ένα παράδειγμα που μιλάει από μόνο του. Σήμερα εδώ δίπλα  μας στην Εορδαία μια μόνο μονάδα παραγωγής γαλλικού τυριού από κατσικίσιο γάλα δίνει εισόδημα σε  250 κτηνοτρόφους και με τη νέα της επέκταση θα αυξήσει τη συμβολαιοποιήση στους 600 περίπου κτηνοτρόφους.

Έτσι δημιουργούνται οι θέσεις εργασίας.

Παρότι δώσαμε από το 2007 και εντεύθεν 2εκ€ για τουριστική προβολή, και δεκάδες εκατομμύρια για ανασκαφές και μουσεία, το αποτέλεσμα είναι ελάχιστο. 2,5εκ περίπου δόθηκαν για ανασκαφές όταν κατασκευαζόταν η Εγνατία. Ένα θαυμάσιο έργο. Αλλά πόσοι ξέρουν στη Χωρα μας ότι από εδώ από την περιοχή μας από την Εορδαία και την Φλώρινα περνά η Αρχαία Εγνατία? Πόσα σχολεία ήρθαν να την περπατήσουν?  κανένα. Γιατί;

Γιατί ακόμη και σήμερα τα παιδιά μας πηγαίνουν εκδρομές από την Τρίτη γυμνασίου ως το Λύκειο στην Κωσταντινούπολη και ούτε μια Περιφερειακή συμφωνία δεν έγινε να πηγαίνουν τα παιδιά μας στην Αθήνα και την Πελοπόνησσο και να έρχονται τα δικά τους παιδιά εδώ. Ακόμη και με αυτή τη κρίση, έχουμε θαυμαστές ξενοδοχειακές υποδομές που υπολειτουργούν και ρημάζουν

Ναι και εδώ πολύ απλά μας λείπει και το σχέδιο αλλά και η λογική της ενιαίας λειτουργίας ως Δυτική Μακεδονία και όχι ο καθένας χωριστά και μόνος. Δεν υπάρχουν τουριστικά πακέτα που θα συμπεριλαμβάνουν προτάσεις που θα αφορούν όλη την Περιφέρεια μας, ούτε πακέτα που θα αξιοποιούν και θα προωθούν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα ανάλογα με την εποχή και τα όσα συμβαίνουν εδώ. Οι όμορφες φωτογραφίες, τα επιμελημένα βίντεο και οι πληρωμένες καταχωρίσεις δεν λένε τίποτα, καθώς αυτό κάνουν όλοι. Το σημαντικό είναι να αναδείξεις το διαφορετικό που έχεις, το ξεχωριστό και εκείνο που αξίζει πραγματικά κανείς να δει έστω και για μια φορά στη ζωή του.

Ήθη και έθιμα του τόπου μας που είναι μοναδικά στην Ελλάδα, φυσικές ομορφιές, αρχαιολογικά, βυζαντινά και μεταγενέστερα μνημεία, εξαιρετικά και μοναδικά προϊόντα της γης μας, χιονοδρομικά κέντρα, οι τεράστιες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΔΕΗ κ.α. μπορούν και πρέπει να συνδυάζονται, έτσι ώστε όποιος μας επισκέπτεται να έχει δει τα περισσότερα μέρη μας, να έχει δοκιμάσει κάποιο προϊόν μας και να ΄χει γευτεί ένα ποτήρι απ΄ το εξαιρετικό κρασί που παράγουν πολλές περιοχές μας.

Τα κρασιά  του Αμυνταίου, του Βελβενδού και της Σιάτιστας, μπορεί να έφτασαν στην Κίνα αλλά εδώ δεν ενσωματώσαμε τους δρόμους τους κρασιού σε μαγευτικά τριήμερα και εκδρομικά πακέτα.

Παροχή υπηρεσιών βέβαια δεν είναι μόνο ο τουρισμός  και τα προϊόντα μας δεν πρέπει να τα διαθέτουμε μόνο στους Έλληνες τουρίστες. Πρέπει να στραφούμε και προς τη γειτονιά μας γιατί δεν είναι δυνατόν καθημερινά οι Δυτικομακεδόνες να ξοδεύουν χιλιάδες ευρώ στα γειτονικά μας Σκόπια και απ΄ αυτά να μην επιστρέφει σχεδόν τίποτα.

Θα ζητήσουμε απ΄ τη σημερινή δημόσια τηλεόραση να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός ενιαίου τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού που θα προβάλλει τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Θα οργανώσουμε έτσι τις πολιτιστικές δράσεις προκειμένου τα έργα των δικών μας δημιουργών, σε κάθε μορφή τέχνης, να γίνουν πρώτα γνωστά εδώ στον τόπο μας και να μην τα μαθαίνουμε εάν και εφόσον γίνουν κάποτε γνωστά στην Αθήνα ή εκτός Ελλάδας.

Άφησα τελευταίο τον πρωτογενή τομέα για δύο κυρίως λόγους.

Ο πρώτος είναι γιατί αποτελείτο 2ο ανεκμετάλλευτο κοίτασμά μας μετά τον λιγνίτη. Και ο δεύτερος γιατί αποτελεί τον πυρήνα μιας ολοκληρωμένης πρότασης του συνδυασμού μας για το ζωντάνεμα της υπαίθρου στην Περιφέρειά μας

Ναι στη ΔΜ δεν έχουμε τεράστιες πεδινές εκτάσεις. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η εποχή της εκτατικής Γεωργίας. Και εμείς σήμερα είμαστε πρωτοπόροι σε δυναμικά προϊόντα. Ροδάκινα, μήλα, αχλάδια, κεράσια, σπαράγγια, όσπρια, αρωματικά φυτά, Κρόκος, τριαντάφυλλα κ.α. είναι ένας τεράστιος πλούτος. Στην περιφέρεια μας παράγουμε 32 δυναμικά προϊόντα, τα οποία θα αποτελέσουν για μας το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα της αγροτικής μας ανάπτυξης. Αυτό θα είναι και το βασικό μας πρόγραμμα για την ανάπτυξη της υπαίθρου, μέρος φυσικά του συνολικού Προγράμματος της Περιφερειακής ανάπτυξης.

Για να το υλοποιήσουμε βέβαια απαιτούνται συγκεκριμένα βήματα, ένδεκα τον αριθμό, που αφορούν

– Την ολοκλήρωση και αξιοποίηση των οδικών αξόνων
– Την ολοκλήρωση φραγμάτων και αρδευτικών έργων
– Την κατασκευή δημοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων
– Την αξιοποίηση της τηλεθέρμανσης για τη δημιουργία θερμοκηπίων
– Τη δημιουργία φορέα πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων
– Τη δημιουργία δυναμικών ενώσεων γεωργών
– Την προώθηση των προϊόντων μας στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ
– Τη σύνδεση της αγροδιατροφής με τον τουρισμό
– Την κατασκευή δύο, τουλάχιστον, πρότυπων κτηνοτροφικών πάρκων
– Την υποστήριξη και την καλύτερη οργάνωση της δραστηριότητας της εκτροφής γουνοφόρων ζώων
– Την υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για τον τομέα του μαρμάρου
– Την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την κατάρτιση γύρω από τα θέματα της παραγωγής, της τυποποίησης και της προώθησης προϊόντων
– Την παροχή ρευστότητας σε όλες τις επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα  με εγγύηση από τον τοπικό πόρο  για τις Π.Ε. Κοζάνης  – Φλώρινας και από το ΕΣΠΑ για τις Π.Ε. Καστοριάς – Γρεβενών

Αυτή η συνολική μας πρόταση για τον πρωτογενή τομέα  με την υλοποίησή της δίνει περίπου 10.000 θέσεις μόνιμης και σταθερής εργασίας. Αυτή η πρόταση δεμένη συνεκτικά σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα Αναγέννησης της υπαίθρου στην Περιφέρεια, που θα συνδέεται με τα ολοήμερα σχολεία της υπαίθρου, τις συγκοινωνίες και κυρίως την χωροταξική της ανασυγκρότηση με δυναμικές ομάδες χωριών, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

Όλα τα παραπάνω σ΄ αυτό στοχεύουν στην μείωση και την  αποτελεσματική καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχιας. Με  προγράμματα εργασίας και όχι απασχόλησης σε τρεις βασικές κατευθύνσεις.

– Πρόγραμμα εργασίας για ανέργους άνω των 55 (για να μπορούν να βγουν στη σύνταξη)
– Πρόγραμμα εργασίας για άνεργους νέους. Θα πω μόνο ένα παράδειγμα που αφορά τους μηχανικούς. Νέοι μηχανικοί, υπό την καθοδήγηση έμπειρων  κορυφαίων μελετητών  θα μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα για την ανάπλαση, αναβίωση, ή υιοθέτηση ερειπωμένων χωριών στη Δυτική Μακεδονία για να κάνουν το δικό τους «Νυμφαίο».  Χωριά όπου θα προσκαλούν νεολαίες άλλων χωρών και ομογενείς της περιοχής. Θα αναλαμβάνουν επίσης να μελετήσουν και να δώσουν αρχιτεκτονική ταυτότητα στα αστικά κέντρα και τους οικισμούς μας.
– Προγράμματα εργασίας  για ΑΜΕΑ
– Προγράμματα κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μακροχρόνια ανέργων.
Φυσικά θα δημιουργήσουμε περιφερειακό ταμείο για ανακούφιση της φτώχιας, καθώς σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχουν συνάνθρωποι μας που το χρειάζονται.

Όλα όσα σας ανέφερα είναι απλώς το περίγραμμα των προγραμματικών μας θέσεων για την επόμενη μέρα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό το πρόγραμμα θα αναπτύξουμε σε κάθε περιοχή της Περιφέρειας. Θα παρουσιάσουμε ακριβώς πόσο κοστίζει η κάθε πτυχή του, από πού θα χρηματοδοτηθεί, σε πόσο χρόνο θα υλοποιηθεί, πώς θα συμβάλει στην ανάπτυξη, πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργήσει. Μπορούμε να το κάνουμε γιατί είναι ένα δουλεμένο και έτοιμο πρόγραμμα. Και δεν φοβόμαστε  μην το μάθουν οι αντίπαλοι και μας το κλέψουν. Και να το κλέψουν, τι θα το κάνουν; Πάντως αποκλείεται να το υλοποιήσουν. Και ξέρετε γιατί; Επειδή είναι πρόγραμμα που θέλει δουλειά και να σπάσεις αυγά. Να δυσαρεστήσεις κάποιους ανθρώπους, λίγους, για να ωφελήσεις τελικά τους πολλούς.

Το πρόγραμμα αυτό βγήκε επειδή αυτή την Περιφέρεια τα τελευταία 16 χρόνια την περπάτησα και την ξέρω απ΄ άκρη σ΄ άκρη. Θα την ξαναπερπατήσω, όχι μόνη αλλά με άξιους και ικανούς συνεργάτες, για να μιλήσουμε με κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και γι΄ αυτά που την αφορούν αποκλειστικά και γι  αυτά που μας αφορούν όλους. Γιατί εμείς έχουμε μια και μόνη λογική. Όπου χάνει ένας, χάνουμε όλοι. Όπου κερδίζει ένας, κερδίζουμε όλοι.

Ένας άνθρωπος που αγαπώ και εκτιμώ ιδιαίτερα, και που σήμερα με τιμά με την παρουσία του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, είπε όταν κέρδισε τις εκλογές το 2010 πως βασική προτεραιότητα κάθε αυτοδιοικητικής αρχής είναι να φέρει πλούτο στον τόπο. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, δεν θα χαρίσουμε ό,τι πρέπει να πάρουμε απ΄ το κράτος, αλλά δεν θα είμαστε διαρκώς με απλωμένο το χέρι, ή ξαπλωμένοι κοιτώντας προς τον ουρανό. Ο τόπος μας έχει πλούτο και μάλιστα πολύ. Εγώ μια υπόσχεση σας δίνω. Θα φέρουμε και άλλο πλούτο.

Τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για όλους μας. Η ζωή μας δεν άλλαξε απλώς, ανατράπηκε. Πολλοί έχασαν πολλά. Είναι όμως σημαντικό να μη χάσουμε την ελπίδα. Και η ελπίδα υπάρχει όπου υπάρχουν άνθρωποι που δε λένε μεγάλα λόγια, δεν σπέρνουν διχασμό, δεν κτίζουν και προφυλάσσουν το προσωπικό τους πολιτικό προφίλ. Ελπίδα υπάρχει στη γνώση, την εμπειρία, την αγάπη για τον τόπο, τη φροντίδα για τους ανθρώπους. Ελπίδα υπάρχει όπου στρατεύονται και δουλεύουν νέοι άνθρωποι για έναν κοινό στόχο.

Γι  αυτό σας καλώ να μας δώσετε δύναμη με την ψήφο σας, για να κάνουμε την ελπίδα να ανθίσει.

Όλοι μαζί.

Ενωμένοι.

Ενωμένοι για να κάνουμε την ελπίδα πράξη.

Ενωμένοι για να χτίσουμε το κοινό μας μέλλον.