Comments are off for this post

Το σχέδιο μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Π.Ε. Καστοριάς

Το μεγάλο ζητούμενο της επόμενης 5ετίας είναι η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ.
Η δική μας ευθύνη είναι λοιπόν να μιλήσουμε για το Σχέδιο μας για την ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ της δικής μας Περιφέρειας και της κάθε περιοχής της ξεχωριστά.
Παραγωγική ανασυγκρότηση για τον συνδυασμό μας σημαίνει δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα:
1ον Να στηρίξουμε άμεσα την πραγματική οικονομία για να σταθεροποιηθεί το οικονομικό περιβάλλον  και να αποκτήσουμε πίστωση χρόνου
2ον Να προχωρήσουμε στη διαμόρφωσης της νέας οικονομίας, με κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία το νέο ΕΣΠΑ και φυσικά τον τοπικό πόρο.
Στο πλαίσιο αυτό βάζουμε στο τραπέζι το δικό μας ΣΧΕΔΙΟ που αφορά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της Π.Ε. Καστοριάς, και μέσα από το διάλογο, το επόμενο διάστημα θέλουμε να το συμπληρώσουμε και να το εξειδικεύσουμε
Και ξεκινώ με το πρώτο συστατικό της παραγωγικής ανασυγκρότησης: την στήριξη της πραγματικής οικονομίας.
Στην Π.Ε. Καστοριάς η πραγματική οικονομία ξεκινάει από τον τομέα της Γούνας.
IMG_1159Το ΣΧΕΔΙΟ του συνδυασμού «ΕΛΠΙΔΑ» για τη γούνα

Η γούνα αποτελεί κατά 98% εξαγώγιμο προϊόν, με τον όγκο των εξαγωγών να φτάνει τα 200εκ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012. Είναι το τέταρτο, κατά σειρά, εξαγώγιμο προϊόν της Ελληνικής Οικονομίας και στην παραγωγή του απασχολούνται 3100 άτομα σε 760 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε 30 μεγάλες Μονάδες και 48 εκτροφεία.
Τα προβλήματα όσων ασχολούνται με τη γούνα εντοπίζονται
•    στην έλλειψη ρευστότητας των επιχειρήσεων τους,
•    στα μειωμένα κεφάλαια για επενδυτικά προγράμματα, την αξιοποίηση των οποίων δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο η υπάρχουσα φοβερή γραφειοκρατία,
•    στην απουσία χρηματοδότησης μιας στοχευμένης στρατηγικής Προώθησης και Προβολής της Ελληνικής Γούνας, και
•    στην μη ύπαρξη χωροθετημένης ζώνης ανάπτυξης των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων.

Οι προτάσεις του συνδυασμού μας για το κλάδο της γούνας είναι

–    Άμεση ενεργοποίηση εργαλείων ρευστότητας από το τρέχον ΕΣΠΑ (απεγκλωβισμός των διαθέσιμων 25εκ€)
–    Αύξηση των Επενδυτικών κεφαλαίων (κτηνοτροφία/αναπτυξιακός/ (ΣΕΣ Αγροτ. Ανάπτυξης) και ταχύτατη μείωση των γραφειοκρατικών προβλημάτων
–    Χωροθέτηση της δραστηριότητας εκτροφής γουνοφόρων ζώων/ δημιουργία πρότυπου κτηνοτροφικού πάρκου για γουνοφόρα ζώα (ΣΕΣ Αγροτ. Ανάπτυξης)
–    Ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου της γούνας με στόχο την αύξηση των εξαγωγών κατά 20% τα επόμενα τρία χρόνια (μέσω του Π.Ε.Π. της  Δυτικής Μακεδονίας).
–    Δημιουργία Ινστιτούτου για τη μελέτη της γενετικής βελτίωσης των γουνοφόρων ζώων και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

IMG_1156Αναλυτικά οι προτάσεις μας

1ο Άμεση ενεργοποίηση εργαλείων ρευστότητας από το τρέχον ΕΣΠΑ.
Απεγκλωβισμός των 25εκ€ που έχουν διατεθεί από το Π.Ε.Π. Δυτ. Μακεδονίας για Κεφάλαιο Κίνησης, Εγγυήσεις, εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων. Αξίζει να τονισθεί ότι τα 25 εκ € του ΕΣΠΑ θα πάνε σε Καστοριά  και Γρεβενά αφού για τις δυο άλλες Περιφερειακές Ενότητες που μάλιστα είναι και οι μεγαλύτερες, η εγγύηση θα προέλθει από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης. Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθούν οι πόροι για την ρευστότητα και θα αντιστοιχούν πολλαπλάσια ποσά, για όλους. Έτσι δημιουργείται στη πράξη η ενιαία Περιφερειακή συνείδηση
Οι πόροι του ΕΣΠΑ δίνονται στην ΕΤΕ ως εγγύηση, η οποία μοχλεύει το ποσό αυτό και αποδίδει 50εκ€ ως ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες. Είναι προφανές ότι η εγγύηση δεν χάνεται. Έτσι δημιουργείται ένα ταμείο εγγυήσεων που ανακυκλώνεται διαρκώς παρέχοντας συνεχώς ρευστότητα σε σταθερή βάση.

2ο Αύξηση Επενδυτικών κεφαλαίων (κτηνοτροφία/αναπτυξιακός/ (ΣΕΣ Αγροτ. Ανάπτυξης) και μείωση των υπαρχόντων γραφειοκρατικών προβλημάτων
Η γούνα είναι κορυφαίο εξαγώγιμο προϊόν και το ποσοστό χρηματοδότησης που διατίθεται από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να αυξηθεί  σε σχέση με άλλες περιοχές. Τα γραφειοκρατικά εμπόδια στα επενδυτικά προγράμματα πρέπει να αρθούν άμεσα και να αντιμετωπισθούν οι καθυστερήσεις αποπληρωμής των επενδύσεων που είχαν ή πρόκειται να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο.

3ο Χωροθέτηση της δραστηριότητας εκτροφής γουνοφόρων/ δημιουργία πρότυπου κτηνοτροφικού πάρκου για γουνοφόρα ζώα (ΣΕΣ Αγροτ. Ανάπτυξης)
H παραγωγή της πρώτης ύλης (γουνοδέρματα) από επενδύσεις σε φάρμες έχει αυξηθεί στα 1,6 εκατ. δέρματα, σε ετήσια βάση, από μόλις 500.000 που ήταν το 2004. Η μεγάλη αυτή ανάπτυξη απαιτεί να υπάρξει άμεσα χωροθέτησή τους και δημιουργία πρότυπου πάρκου για γουνοφόρα ζώα,  λύνοντας έτσι προβλήματα κόστους, αντικρουόμενων χρήσεων, υγειονομικής προστασίας και κτηνιατρικής υποστήριξης των εκτροφέων. Το γεγονός ότι  ακόμη δεν έχει χωροθετηθεί η δραστηριότητα δημιουργεί και θα δημιουργήσει έντονα προβλήματα στο μέλλον. (Προβλήματα με τους κατοίκους των περιοχών, επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα, μεταφορά ασθενειών κλπ). Αυτό το παράδειγμα είναι που καταδεικνύει τη σημασία και τις δυνατότητες παρέμβασης που έχει η Περιφέρεια μας.

4ο Ενίσχυση εξωστρέφειας του κλάδου της γούνας με στόχο την αύξηση των εξαγωγών κατά 20% τα επόμενα τρία χρόνια (Π.Ε.Π. Δ.Μ.)

Δημιουργία προγράμματος εξωστρέφειας για τα εξαγωγικά προϊόντα της Δυτικής Μακεδονίας με προεξάρχουσα τη γούνα. Στόχος, μέσω αυτού, η αύξηση των εξαγωγών γούνας κατά 20% την επόμενη 5ετία.
Δυστυχώς την προηγούμενη περίοδο από τα 24δις€ του ΕΣΠΑ μόλις 80εκ€ δόθηκαν σε προγράμματα εξωστρέφειας για όλη τη Χώρα. Μια Περιφέρεια σαν τη δική μας που έχει ένα προϊόν στην πρώτη πεντάδα των εξαγώγιμων προϊόντων οφείλει να προβλέψει ξεχωριστό κονδύλιο προώθησης εξαγωγών για την υλοποίηση στοχευμένης στρατηγικής Προώθησης και Προβολής της Ελληνικής Γούνας, σε συγκεκριμένε αγορές, όπως είναι αυτές της  Ρωσίας, της Κίνας, της Ν. Κορέας.
Η Περιφερειακή αυτοδιοίκηση πρέπει να επενδύσει σε προωθητικές ενέργειες, για να διαφημίσει την περιοχή και το προϊόν δημιουργώντας ένα ολιστικό τουριστικό προϊόν κάτι που ήδη γίνεται από τους Ρώσους που συνδυάζουν την αγορά της γούνας με τον τουρισμό.
Έτσι, μπορούμε να αυξήσουμε την εξωστρέφεια της ελληνικής γουνοποίας μέσω της σύμπραξης των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και με τη στήριξη των αρμόδιων φορέων, προς τις αγορές,
–    Της  Ρωσικής Ομοσπονδίας : ( Όπου κατέχουμε, ήδη, ποσοστό περίπου 30%  και υπάρχει η δυνατότητα για αύξηση 20% σε τρία χρόνια )
–    Της Κίνας, η οποία αποτελεί την αγορά- στόχο του κλάδου των γουνοποιών καθώς η ζήτηση εκεί αυξάνεται ραγδαία, για το σύνολο των ειδών πολυτελείας. Η ενέργεια αυτή είναι άκρως απαραίτητη καθώς θα ενισχύσει τα πρώτα βήματα που ήδη πραγματοποιεί ο κλάδος της επώνυμης, ποιοτικής ελληνικής γούνας, στην αγορά της Κίνας, και
–    Της Ν. Κορέας.
Στον τομέα της προώθησης εξαγωγών της γούνας είναι σημαντικό, από κάθε άποψη,  να μειωθεί ο κατακερματισμός των δράσεων που παρατηρείται, καθώς ο καλύτερος συντονισμός και η συνένωση δυνάμεων θα έχει καλύτερα αποτελέσματα.

5ο Δημιουργία Ινστιτούτου μελέτης της γενετικής βελτίωσης των γουνοφόρων ζώων και της προστασίας του ζωικού κεφαλαίου (Περιφερειακό Επενδυτικό Ταμείο/ ιδιωτική Επένδυση)

Διεκδικητικό πλαίσιο από την Κεντρική Κυβέρνηση

Θα διεκδικήσουμε από την Κεντρική Κυβέρνηση να υπάρξει διαπραγμάτευση σε διπλωματικό επίπεδο, έτσι ώστε  να διαμορφωθεί ένα ειδικό καθεστώς δασμολόγησης για την εισαγωγή των γουναρικών μας στη Ρωσία και στην Κίνα.

Διοικητικές ενέργειες: Ίδρυση γραφείου εξαγωγικών επιχειρήσεων

Η Περιφέρεια είναι κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Στόχος μας είναι η ενότητα του κλάδου, η ενιαία έκφραση του σε μια φωνή και η λύση των προβλημάτων ενιαία και οριστικά. Γνωρίζω καλά τα προβλήματα και γι αυτό ως συνδυασμός μπορούμε να μιλήσουμε για λύσεις.  Η εμπειρία και οι γνώσεις μου από την θέση της Ειδικής Γραμματέως του ΕΣΠΑ, βοήθησαν και στο παρελθόν να δώσουμε λύσεις (νέο πρόγραμμα εξωστρέφειας, μεταποίηση, ρευστότητα κ.τ.λ.).

Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα γραφείο που θα ασχολείται με τα θέματα γούνας και εξαγωγικών επιχειρήσεων της περιφέρειας. Να ακούει τους ανθρώπους της, και να ασχοληθεί με την απλοποίηση των διαδικασιών για τις επενδύσεις.

Πραγματική οικονομία όμως σημαίνει και μικρομεσαίες επιχειρήσεις πέρα από τον κλάδο της γούνας.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΣ σε όλη τη Περιφέρεια και την Καστοριά φυσικά.
Τα στοιχεία είναι, δυστυχώς, συγκλονιστικά.

Μ.Μ.Ε.    ΕΚΛΕΙΣΑΝ (Λουκέτα)    Νέες επιχειρήσεις
Κοζάνη            4.964                                   3227
Φλώρινα          1.236                                    935
Γρεβενά              872                                  1156
Καστοριά         1.706                                    855
   ΣΥΝΟΛΟ: 8778                    ΣΥΝΟΛΟ: 6.173

Στη μεταποίηση, στο εμπόριο και τις υπηρεσίες, τα εργαλεία ρευστότητας με χαμηλότοκο κεφάλαιο κίνησης μπορούν να δώσουν ανάσα ζωής στον επιχειρηματικό κόσμο στην πιο δύσκολη στιγμή για την επιβίωσή του.
Δυστυχώς 2 χρόνια τώρα οι επιχειρήσεις δεν τα έχουν δει. Παραμένουν  εγκλωβισμένα στις τράπεζες.
Αν οι τράπεζες τα μπλοκάρουν για τους δικούς τους λόγους , απλά υπάρχει και άλλος δρόμος και τον ξέρω καλά. Αυτό που δεν υπάρχει είναι αντοχές από τις επιχειρήσεις που στραγγαλίζονται

Στον κατασκευαστικό τομέα ένα πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ οίκον» για περιοχές που δεν έχουν τηλεθέρμανση και οι αναπλάσεις όψεων σε τουριστικές περιοχές θα δώσουν ανάσα σε έναν κλάδο που στενάζει

Και περνώ στο δεύτερο σκέλος της Παραγωγικής Ανασυγκρότησης που ακούει στο όνομα νέα οικονομία

Τα επόμενα δύο χρόνια θα συντελεσθεί στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον μια πλήρης ανακατάταξη στον τομέα της αγροδιατροφής.

Γι αυτό από την πρώτη μου ακόμη ομιλία είπα ότι ο πρωτογενής τομέας είναι το ανεκμετάλλευτο κοίτασμα του τόπου μας.
Πρώτον για το, πλούτο που μπορεί να αποδώσει αν περάσουμε στο νέο μοντέλο παραγωγής, και  δεύτερον γιατί αποτελεί τον πυρήνα μιας ολοκληρωμένης πρότασης του συνδυασμού μας για το ζωντάνεμα της υπαίθρου στην Περιφέρειά μας
Ναι στη Δ.Μ. δεν έχουμε τεράστιες πεδινές εκτάσεις. Όμως η αλήθεια είναι ότι σήμερα είμαστε πρωτοπόροι σε δυναμικά προϊόντα.

Και η Καστοριά, το Άργος και τα Κορέστεια  πρωτοστατούν σε αυτά

Στην περιφέρεια μας παράγουμε 32 δυναμικά προϊόντα, τα οποία θα αποτελέσουν για μας το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα της αγροτικής μας ανάπτυξης.

Στο ΣΧΕΔΙΟ μας διαμορφώνουμε ένα Περιφερειακό καλλιεργητικό πλάνο, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας καθώς και ανά ειδική ζώνη αναδιάρθρωσης καλλιεργειών στη Δυτική Μακεδονία.

Όμως δεν μπορείς να μιλήσεις για ανάπτυξη του αγροτικού τομέα αν δεν μιλήσεις για σοβαρή ιεράρχηση υποδομών Αυτών που είναι στη δική μας προτεραιότητα

Και εμείς στο Σχέδιό μας για τον τομέα αυτό έχουμε 10 πολύ συγκεκριμένα βήματα.
που αφορούν
–    Την ολοκλήρωση και αξιοποίηση του κάθετου άξονα της Εγνατίας μέχρι τη Νίκη (Διευρωπαϊκος Άξονας 10 Εγνατία – Μόναχο σε 8 ώρες)
–    Την ολοκλήρωση φραγμάτων και αρδευτικών έργων και εδώ η ολοκλήρωση των φραγμάτων και αρδευτικών Νεστορίου και Γέρμας, είναι στις άμεσες προτεραιότητες μας
–    Την κατασκευή δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων στον κάθετο άξονα Εγνατίας – Φλώρινας – Νίκης
–    Την κατασκευή δύο, τουλάχιστον, πρότυπων κτηνοτροφικών πάρκων. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η κτηνοτροφία του νομού είναι αυτά του μικρού μεγέθους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, της υποδομής των σταβλικών εγκαταστάσεων, της υγιεινής των εγκαταστάσεων και της ενημέρωσης και τεχνικής στήριξης των κτηνοτρόφων
–    Την αξιοποίηση της τηλεθέρμανσης για τη δημιουργία θερμοκηπίων
–    Τη δημιουργία Περιφερειακού φορέα πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων
–    Την προώθηση των προϊόντων μας στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ
–    Τη σύνδεση της αγροδιατροφής με τον τουρισμό
–    Την εφαρμογή ενός επενδυτικού προγράμματος για την τυποποίηση, μεταποίηση και προώθηση  προϊόντων (Επέκταση μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας μήλων της ΓΕΟΚ ΑΕ, Μονάδα Τυποποίησης και Συσκευασίας Φασολιών, ενεργοποίηση του τυποποιητηρίου Κάστανου στο Άργος.
–    Την παροχή ρευστότητας σε όλες τις επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα  με εγγύηση από τον τοπικό πόρο  για τις Π.Ε. Κοζάνης  – Φλώρινας και από το ΕΣΠΑ για τις Π.Ε. Καστοριάς – Γρεβενών

Οι υποδομές όμως δεν αρκούν. Η Συμβολαιοποιημένη Γεωργία και κτηνοτροφία και οι δυναμικοί συνεταιρισμοί είναι μορφές οργάνωσης που πρέπει να υιοθετηθούν από τους αγρότες μας και εμείς ως Περιφέρεια θα σταθούμε δίπλα τους. Έτσι φεύγουν από τη μέση Οι ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ γιατί γεωργία κτηνοτροφία με μεσάζοντες ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ

Στην Καστοριά όπως και στη  Φλώρινα είναι ο ιδανικός τόπος για το νέο μοντέλο αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης της υπαίθρου.
Εδώ η επιχειρηματική δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα μπορεί να συνδυασθεί δυναμικά με τον τομέα των υπηρεσιών, με το περιβάλλον  τον τουρισμό και τον πολιτισμό
Στο Περιβάλλον, καθώς έχουμε λύσει σχεδόν στο σύνολό του το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων της και αστικών λυμάτων, αυτή την 5ετία έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση.
Να δημιουργήσουμε ΔΥΝΑΤΟΥΣ και ΒΙΩΣΙΜΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ για τις λίμνες και προστατευόμενες περιοχές μας. Και να διαχειριστούμε με σύγχρονα εργαλεία και αποτελεσματικά τα νερά μας. Κάποτε δημιουργήσαμε ένα τέτοιο πλαίσιο με τη ΔΙΑΔΥΜΑ, σήμερα πρέπει να το κάνουμε με τις λίμνες μας και τις ευαίσθητες οικολογικά περιοχές μας
Και πάνω στην ομορφιά όλων των λιμνών μας, εμείς η Περιφέρεια των λιμνών, να ζωντανέψουμε ένα τουριστικό προϊόν με περιφερειακό σχεδιασμό, όπου η Φλώρινα με την Καστοριά πρέπει να είναι οι πύλες του τουρισμού μας.
Ο τουρισμός των λιμνών, ο βιότοπος της καφέ αρκούδας, τα επισκέψιμα οινοποιεία παντρεμένα με αγροδιατροφή και περιήγηση στους αρχαιολογικούς μας χώρους των μεταβυζαντινών  και νεότερων μνημείων, απαιτούν Περιφερειακό σχεδιασμό στον τουρισμό και δημιουργία ενιαίων τουριστικών πακέτων στα γραφεία τουρισμού της Ευρώπης και όχι μόνο, έτσι ώστε αντί τα δικά μας παιδιά να επισκέπτονται την Ιταλία και την Κωνσταντινούπολη να έρχονται εδώ μαθητές από όλη τη Χώρα και την Ευρώπη.

Comments are closed.

© 2023 Γεωργία Ζεμπιλιάδου.